Wi-Fi

สัญญาณ Wi-Fi จากโน้ตบุ๊คทำร้ายสเปิร์ม

By: terminus
Writer
on Wed, 30/11/2011 - 18:31

ทีมนักวิจัยร่วมจาก Nascentis Centre for Reproductive Medicine ในอาร์เจนตินา และ Eastern Virginia Medical School ของสหรัฐอเมริกา ทดลองพบว่าการเปิดสัญญาณ Wi-Fi ใกล้สเปิร์มจะลดความสามารถในการสืบพันธุ์ของสเปิร์ม

การทดลองใช้ตัวอย่างสเปิร์มจากชายสุขภาพดี 29 คน อายุระหว่าง 26-45 ปี ตัวอย่างสเปิร์มจะถูกแยกไว้ในจานทดลองสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งตั้งไว้ในข้างใต้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่เชื่อมต่อ Wi-Fi ตลอดเวลา อีกกลุ่มตั้งไว้อีกห้องที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ อุณหภูมิของทั้งสองกลุ่มถูกควบคุมให้อยู่ที่ 25 องศาเซลเซียสเท่าๆ กัน

คลื่น Wi-Fi อาจมีผลต่อการเติบโตของต้นไม้

By: lew
Writer
on Wed, 24/11/2010 - 22:21

รายงานการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Wageningen ในประเทศเนเธอร์แลนด์พบว่าต้นมะกอกที่ขึ้นใกล้กับเราท์เตอร์ Wi-Fi จะมีอาการเปลือกแตกร่อน,บวม, ซีด, และใบตาย โดยไม่สามารถหาไวรัสและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุได้

การทดลองส่งคลื่นย่าน 2.4GHz ความแรง 100mW ซึ่งเป็นความแรงมาตรฐานเข้าสู่ต้นไม้ตัวระยะ 50 ถึง 300 เซนติเมตรต่อเนื่องกว่าสามเดือน ผลพบว่าต้นไม้ที่อยู่ใกล้ที่สุดมีอาการเปลือกลอกและสีซีด

รายงานนี้ยังระบุว่าในตอนนี้ ต้นไม้ในเมืองที่มีอาการเดียวกันนี้ พบได้ในต้นไม้กว่าร้อยละ 70 ขณะที่สิบปีก่อนมีต้นไม่อาการเดียวกันเพียงร้อยละ 10

WEP ก็ crack ง่าย, WPA ก็ไม่ปลอดภัย ... ทาสีผนังห้องกันขโมย Wi-Fi เลยดีกว่า

By: jonathan_job
Writer
on Mon, 05/10/2009 - 03:05

คุณคงไม่ชอบเหตุการณ์นี้ใช่ไหม การที่เพื่อนบ้านคุณจะสูบ สัญญาณ Wi-Fi คุณไปใช้จากห้องนั่งเล่นแสนสุข ในขณะที่ปล่อยให้คุณต้องทำงานแบกรับค่าอินเตอร์เนตไปคนเดียว
เขาไม่เพียงแต่จะทำให้เนตคุณช้า ด้วยการระห่ำสูบบิททอเรนท์ แต่คุณอาจจะติดร่างแหกับการกระทำผิดกฏหมายของเพื่อนบ้านคุณนี้ด้วย

ได้เวลากำจัดปัญหารบกวนใจคุณแล้ว เพราะ เรามีทางเลือกใหม่มาเสนอให้กับคุณ....... สีกันสัญญาณ Wi-Fi

Subscribe to RSS - Wi-Fi