Weight Control

ผลศึกษาล่าสุดยัน ยิ่งอดนอนยิ่งทำให้อยากทานของหวานมากขึ้น

By: wiennat
Writer
on Sun, 11/12/2016 - 09:08

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอจะส่งผลเสียต่อร่างกาย งานวิจัยบางชิ้นรายงานว่าการอดนอนจะส่งผลให้ร่างกายต้องการอาหารบางประเภทมากขึ้น[1] หรือทำให้ร่างกายเสียสมดุลของพลังงานที่ได้รับและใช้ไปในแต่ละวันจนส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น[2]
ถึงแม้ว่าผลการศึกษาจะบอกว่า ระยะเวลาการนอนในช่วง Rapid Eye Movement (REM) ลดลงจะทำให้อยากอาหารประเภทที่ทำให้อ้วนขึ้นมากขึ้น

วิธีลดน้ำหนักให้บุตรหลานของท่าน ง่ายๆ แต่ใช้ได้จริง

By: Mr.JoH on Wed, 16/04/2008 - 22:07

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหน ที่มีลูกๆ หลานๆ น้ำหนักเกินมาตรฐาน หากลองทำตามงานวิจัยชิ้นล่าสุดจาก มหาวิทยาลัยไอโอวา (Iowa State University) ก็คงจะช่วยลดน้ำหนักส่วนเกินดังกล่าวลงได้บ้าง

งานวิจัยชิ้นดังกล่าว ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับเด็กแต่ละคนดังนี้

Subscribe to RSS - Weight Control