Wasp

จุลชีพมีเอี่ยวแบ่งแยกวิวัฒนาการของตัวต่อ

By: a08
Writer
on Sun, 21/07/2013 - 11:17

มนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์เพียงอย่างเดียว ภายใต้เปลือกนอกที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของมนุษย์ ยังมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอีกนับร้อยนับพันตัวที่มองไม่เห็น พวกมันอาจกำลังทำงานโดยที่เราไม่อาจตั้งตัว ก็ เป็น ด้ายยยยย...

เซลล์ประสาทของตัวต่อจิ๋วไม่มีนิวเคลียส

By: terminus
Writer
on Sat, 03/12/2011 - 23:48

นิวเคลียสคือส่วนที่เซลล์ใช้เก็บ DNA ดังนั้นนิวเคลียสจึงเหมือนศูนย์กลางที่คอยควบคุมกิจกรรมของเซลล์ให้เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนดไว้ในพิมพ์เขียวพันธุกรรม แต่เซลล์บางชนิด เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ นิวเคลียสก็จะหายไป เช่น เซลล์เม็ดเลือดแดง เป็นต้น

โดยทั่วไปเซลล์ประสาทมีการสร้างและปล่อยสารเคมีตลอดเวลา ดังนั้นมันจึงต้องมีนิวเคลียสไว้คอยสั่งงานสร้างโปรตีนที่จำเป็น แต่ Alexey A. Polilov นักกีฏวิทยาแห่ง Lomonosov Moscow State University พบว่าเซลล์ประสาทเกือบทั้งหมดของตัวต่อนางฟ้า Megaphragma mymaripenne ไม่มีนิวเคลียส

ตัวต่อจดจำใบหน้าพวกเดียวกันได้เพื่อความสมานฉันท์ของรัง

By: terminus
Writer
on Sat, 03/12/2011 - 01:51

เมื่อปี 2002 Elizabeth Tibbetts แห่ง University of Michigan ศึกษาพบว่าตัวต่อกระดาษ Polistes fuscatus มีความสามารถในการแยกแยะใบหน้าของเพื่อนตัวต่อร่วมรังได้ เมื่อเธอลองเอาสีป้ายลงไปที่ลายบนท้องและหน้าของตัวต่อ แล้วปล่อยกลับเข้าไปในรัง เพื่อนตัวต่อร่วมรังจะมีท่าทางไม่ต้อนรับตัวต่อที่ถูกป้ายสีจนกระทั่งมันคุ้นกับกลิ่นตัวของต่อตัวนั้น และในปี 2008 เธอก็พบต่อไปอีกว่าสามารถจดจำใบหน้าของเพื่อนตัวต่อร่วมรังได้อย่างน้อยๆ ก็เป็นเวลา 2 สัปดาห์

ต่อครุฑเขี้ยวยาวกว่าขา

By: terminus
Writer
on Fri, 26/08/2011 - 23:44

ทีมนักกีฏวิทยาที่นำโดย Lynn Kimsey แห่ง University of California, Davis ได้ค้นพบตัวต่อสปีชีส์ใหม่ที่มีเขี้ยว (mandible) โง้งยาวมากกว่าความยาวของขาคู่หน้าของมันเสียอีก

ตัวต่อชนิดนี้ได้รับชื่อเล่นๆ ไปก่อนว่า Dalara garuda (ชื่อนี้ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) เป็นตัวต่อในวงศ์ Crabronidae โดยที่ชื่อ "GARUDA" นี้ก็คือ "ครุฑ" สิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งนกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอินโดนีเซียนั่นเอง ตัวผู้มีขนาดความยาวลำตัวประมาณ 2.5 นิ้ว ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้เล็กน้อย ตัวต่อชนิดนี้น่าจะเป็นผู้ล่าของแมลงอื่นๆ ที่ตัวเล็กกว่า

คลิปตัวต่อจิ๋วขณะบิน

By: terminus
Writer
on Thu, 26/05/2011 - 23:33

ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่เรียกตัวเองว่า "Flight Artists" แห่ง Wageningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ใช้กล้องถ่ายวิดีโอความเร็วสูงบันทึกภาพขณะบินของแมลงตัวต่อเบียน Trichogamma sp.

ตัวต่อ Trichogamma มีขนาดตัวรวมปีกเพียง 1 มิลลิเมตรเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์รู้อยู่แล้วว่าแมลงที่ตัวเล็กขนาดนี้จะต้องกระพือปีกด้วยความเร็วสูงมากหากต้องการจะบินไปในอากาศ แต่นี่เป็นครั้งแรกที่มีคนสามารถบันทึกภาพขณะบินของมันให้เห็นกันที่อัตรา 22,000 เฟรมต่อวินาที ซึ่งเป็นอัตราที่ "พอจะ" ให้เราเห็นได้ว่าปีกของมันขยับอย่างไร

ตัวต่ออุ้มมดไปทิ้งแล้วแย่งอาหาร

By: terminus
Writer
on Sat, 02/04/2011 - 23:46

ทีมวิจัยของนักวิทยาศาสตร์นิวซีแลนด์ที่นำโดย Julien Grangier แห่ง Victoria University of Wellington ได้รายงานพฤติกรรมประหลาดของตัวต่อ Vespula vulgaris ในการแย่งอาหารกับมดท้องถิ่นของนิวซีแลนด์

พวกเขาตั้งสถานีเหยื่อ 48 สถานีโดยใช้ปลากระป๋องเป็นเหยื่อล่อและติดตั้งกล้องไว้ จากการสังเกตนับเป็นเดือนๆ มดกับตัวต่อเข้ากินเหยื่อชิ้นเดียวกันเป็นจำนวนกว่า 1,000 ครั้ง ส่วนใหญ่พวกมันก็ต่างคนต่างกิน มีเพียงประมาณ 1 ใน 4 เท่านั้นที่มีการเผชิญหน้ากันจริงจัง

Subscribe to RSS - Wasp