Violence

ความซ่าของวัยรุ่นสัมพันธ์กับการดื่มน้ำอัดลม

By: terminus
Writer
on Tue, 25/10/2011 - 22:01

ทีมวิจัยที่นำโดย David Hemenway แห่ง Harvard School of Public Health ได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนจำนวนกว่า 1,800 คน การสำรวจทำโดยการสัมภาษณ์เด็กเกี่ยวกับความถี่ในการดื่มน้ำโซดาหรือน้ำอัดลม และจำนวนเหตุการณ์ที่เด็กแต่ละคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรง เช่น การครอบครองมีดหรือปืน เป็นต้น

ความรุนแรงในครอบครัวอาจเป็นวิวัฒนาการทางธรรมชาติ

By: terminus
Writer
on Thu, 29/09/2011 - 11:17

แม้ว่าจะถูกมองว่าน่ารังเกียจแค่ไหน ความรุนแรงในครอบครัวก็เป็นพฤติกรรมที่พบได้ทั่วไปทุกสังคมทุกชาติทุกศาสนา David Buss และ Joshua Duntley นักชีววิทยาแห่ง Richard Stockton College of New Jersey ในสหรัฐอเมริกา ตั้งสมมติฐานว่าพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในครอบครัวอาจมีกำเนิดจากวิวัฒนาการระบบสืบเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เอง

เขาทั้งสองได้ข้อสรุปจากการค้นคว้างานวิจัยหลายชิ้นว่า ผู้ชายมีแนวโน้มใช้พฤติกรรมความรุนแรงกับภรรยาของตนเมื่อรู้สึกว่าภรรยากำลังจะนอกใจหรือกำลังคิดหย่าร้าง เพื่อรับประกันว่าตัวเองจะได้มีสิทธิ์ในการผลิตลูกต่อไปและมั่นใจได้ว่าลูกที่เกิดขึ้นเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขตนเอง

เกมที่มีเนื้อหารุนแรงส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เล่นจริง

By: mementototem
Writer
on Wed, 08/06/2011 - 18:55

เคยมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า เกมที่มีเนื้อหารุนแรงไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เล่น ก็ต้องมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า เกมที่มีเนื้อหารุนแรงส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เล่นจริง เป็นของคู่กัน

ด้านมืดของความรัก... ฮอร์โมนแห่งความรักทำให้คนคลั่งเผ่าพันธุ์

By: terminus
Writer
on Mon, 17/01/2011 - 00:16

ฮอร์โมน Oxytocin เป็นฮอร์โมนที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกและระหว่างคู่ครอง ดังนั้นมันจึงได้ชื่อว่าเป็น "ฮอร์โมนแห่งความรัก" แต่ความรักก็มีด้านมืด เพราะนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วว่า Oxytocin ยังไปมีผลกระตุ้นให้คนเกิดความคลั่งชาติ คลั่งเผ่าพันธุ์ ได้ด้วย จนในที่สุดอาจจะลุกลามไปจนถึงการเหยียดเผ่าพันธุ์หรือชนชาติอื่น, อคติ, และความรุนแรง

งานวิจัยยืนยันแล้ว "เด็กมีพฤติกรรมรุนแรงอย่าโทษเกมส์"

By: terminus
Writer
on Sat, 25/12/2010 - 00:47

ผู้ใหญ่มักคิดว่าเกมส์ที่มีเนื้อหารุนแรงกระตุ้นให้เด็กสมัยนี้ชอบทำอะไรก้าวร้าว รุนแรง ป่าเถื่อน โหดร้าย ฆ่าคน ชิงทรัพย์ ข่มขืน ทำผิดศีลธรรม และอื่นๆ อีกมากมายเท่าที่จะคิดได้ แต่งานวิจัยจาก ดร. Christopher Ferguson จาก Texas A&M International University ได้แสดงให้เห็นว่า เกมส์และสื่อทางโทรทัศน์แทบจะไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและเยาวชนเลย

Subscribe to RSS - Violence