Venezuela

Coke Zero ถูกแบนในเวเนซูเอลา

By: pawinpawin
Writer
on Mon, 15/06/2009 - 17:51
Topics: 

กระทรวงสาธารณสุขของเวเนซูเอลา ได้ห้ามการจำหน่ายน้ำอัดลม Coke Zero เนื่องจากว่าบริษัทที่จัดจำหน่ายนั้นไม่สามารถที่จะเปิดเผยชนิดของสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นได้อย่างถูกต้อง

โดยเจ้าหน้าที่นั้นได้กล่าวว่าเมื่อทดสอบแล้วผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นอาจจะมีส่วนผสมของ sodium cyclamate อย่างไรก็ดีทางบริษัทจัดจำหน่ายนั้นอ้างว่าผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายนั้นใช้ Acesulfame-K และ Aspartam ต่างหาก

Subscribe to RSS - Venezuela