University

มหาวิทยาลัยนิวแฮมป์ไชร์จะห้ามขายเครื่องดื่มชูกำลังในมหาวิทยาลัย

By: terminus
Writer
on Tue, 27/09/2011 - 23:28

ผลเสียต่อสุขภาพของเครื่องดื่มชูกำลังเป็นเรื่องที่เถียงกันไม่จบสิ้น มีทั้งงานวิจัยที่บอกว่าเครื่องดื่มชูกำลังไม่ดี บางทีก็ดี บางทีก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง แต่ปัญหาที่แน่นอนคือความนิยมในการเอาเครื่องดื่มชูกำลังไปผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ซึ่งสร้างปัญหากับสุขภาพผู้ดื่มแน่นอน (จากแอลกอฮอลล์, จากคาเฟอีน, หรือจากทั้งสองอย่างผสมกัน)

มหาวิทยาลัยนิวแฮมป์ไชร์ในสหรัฐอเมริกาจึงมีแนวคิดที่จะประกาศใช้นโยบายห้ามขายเครื่องดื่มชูกำลัง เช่น Full Throttle, Red Bull, Moxie Energy, NOS เป็นต้น ภายในเขตมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า โรงอาหาร หรือแม้แต่เครื่องขายอัตโนมัติ

Subscribe to RSS - University