Transplant

Joseph E. Murray บิดาแห่งการปลูกถ่ายไตเสียชีวิตลงด้วยอายุ 93 ปี

By: lew
Writer
on Wed, 28/11/2012 - 00:23

Joseph Edward Murray ศัลยแพทย์ชาวสหรัฐฯ ผู้บุกเบิกการปลูกถ่ายอวัยวะและศัลยแพทย์คนแรกที่ปลูกถ่ายไตได้สำเร็จ ได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จากอาการเส้นเลือกในสมองแตก

หนูตับคน

By: terminus
Writer
on Wed, 13/07/2011 - 00:13

สมัยก่อนเวลาที่นักวิทยาศาสตร์อยากจะทำการทดลองเกี่ยวกับกระบวนเมตาบอลิซึมของสารพิษในตับของมนุษย์ ก็จะใช้วิธีฉีดเซลล์ตับมนุษย์เข้าไปยังหนูที่มีตับหายไปบางส่วน ทิ้งไว้ให้ผ่านไปเป็นเดือนๆ ตับหนูก็จะซ่อมตัวเองโดยมีเซลล์ตับของมนุษย์ปนเข้าไปด้วย จุดด้อยของเทคนิคนี้ คือ เราควบคุมไม่ได้ว่าจะสัดส่วนของเซลล์ตับมนุษย์ในตับหนูจะมีมากน้อยแค่ไหน ผลการทดลองจึงสรุปไม่ได้ว่าเป็นกระบวนการเมตาบอลิซึมของตับมนุษย์หรือตับหนู

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมวิจัยที่นำโดย Sangeeta Bhatia แห่ง Massachusetts Institute of Technology ได้พัฒนาเทคนิคใหม่ในการปลูกถ่ายตับมนุษย์ลงไปในหนูทดลอง ซึ่งเจ๋งกว่าวิธีเดิมมากมาย

แพทย์สวีเดนปลูกถ่ายอวัยวะสังเคราะห์สำเร็จ

By: lew
Writer
on Mon, 11/07/2011 - 00:27

ผู้ป่วยมะเร็งอายุ 36 ปีได้รับการปลูกถ่ายหลอดลม (windpipe) ใหม่ที่สร้างขึ้นจากสเต็มเซลล์ นับเป็นการปลูกถ่ายอวัยวะที่สร้างขึ้นจากการสังเคราะห์ครั้งแรกของโลก

ท่อลมสังเคราะห์ได้จากการถ่ายภาพสามมิติของท่อลมของคนไข้เองแล้วทำต้นแบบด้วยแก้ว จากนั้นจึงนำแก้วต้นแบบไปขึ้นรูปหลอดลมสังเคราะห์ แล้วนำหลอดลมนี้ไปแช่ในสารละลายที่ประกอบด้วยสเต็มเซลล์ของคนไข้เอง เนื้อเยื่อจะเกาะตัวตามท่อลมสังเคราะห์ในสองวัน จากนั้นจึงสามารถนำท่อลมสังเคราะห์นี้ไปปลูกถ่ายสู่คนไข้

การปลูกถ่ายไขกระดูกอาจช่วยรักษาโรคเอดส์ได้

By: mementototem
Writer
on Wed, 15/12/2010 - 16:54

ถึงจะฟังดูแปลก ๆ ที่มันก็เกิดขึ้นจริงกับชายอเมริกันที่อาศัยอยู่ในกรุงเบอร์ลิน เขาติดเชื้อ HIV และเป็นโรคลูคีเมีย (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) เขาได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกในปีพ.ศ. 2550 เพื่อรักษาโรคลูคีเมีย โชคดีที่เลือดของผู้บริจาคนั้นเข้ากันได้อย่างดี และเกิดยีนส์กลายพันธุ์ทำให้มีการต้านเชื้อ HIV โดยธรรมชาติ และในตอนนี้ก็ไม่มีสิ่งที่บ่งบอกว่าเขาเป็นโรคลูคีเมีย หรือโรคเอดส์อีกต่อไป

Subscribe to RSS - Transplant