Traffic Control

ระบบจับการฝ่าไฟแดงอัตโนมัติในอิตาลีถูกปรับให้แจกใบสั่งได้มากขึ้น

By: lew
Writer
on Fri, 06/02/2009 - 11:12

บ้านเราเพิ่งติดระบบแจกใบสั่งอัตโนมัติกันไปไม่นาน แต่ในต่างประเทศนั้นระบบนี้ใช้กันมาพักใหญ่ๆ แล้วและสร้างประเด็นถกเถียงกันเป็นวงกว้างว่าช่วยลดอุบัติเหตุจริงหรือไม่

ประเด็นความปลอดภัยบนท้องถนนนั้นยังไม่มีข้อสรุปแต่อย่างใด แต่ที่อิตาลีนั้น ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์แจกใบสั่งที่ว่านี้กับตำรวจนับสิบราย ตลอดจนบริษัทผู้รับเหมา กำลังถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกันลดเวลาไฟเหลืองให้สั้นลง เพื่อจะได้เพิ่มรายได้ให้กับตำรวจในการแจกใบสั่ง

ระบบควบคุมจราจรแบบใหม่

By: Mr.JoH on Fri, 16/11/2007 - 20:31

ปัญหาการจราจร ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญสำหรับเมืองใหญ่ๆในปัจจุบัน นอกจากจะทำให้เสียเวลาในการเดินทางแล้ว ยังทำให้เกิดปัญหาด้านมลพิษต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, การใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง รวมถึงปัญหายอดฮิตระดับโลกในปัจจุบัน นั่นก็คือปัญหาโลกร้อน
ปริมาณยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น ทำให้ปัญหาในการจัดการจราจรยิ่งยากขึ้นเป็นเงาตามตัว หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าระบบและวิธีที่ใช้ในการจัดการระบบสัญญาณไฟจราจร ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เป็นผลพวงมาจากการออกแบบ เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา

Subscribe to RSS - Traffic Control