Thailand

ช้างไทยฉลาดไม่แพ้ชาติใดในโลก

By: terminus
Writer
on Wed, 09/03/2011 - 00:14

นอกจากมนุษย์ด้วยกันเองแล้ว สัตว์ที่เรายกย่องว่ามีความฉลาดที่พอจะเรียนรู้และเข้าใจเหตุผลได้มีอยู่ไม่กี่ชนิด เช่น สุนัข โลมา กา ชิมแปนซี โบโนโบ เป็นต้น และจากงานวิจัยชิ้นล่าสุด "ช้างเอเซีย" (Elephas maximus) ก็ขึ้นมาติดอันดับสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในโลกด้วยอีกตัว

ทีมวิจัยที่ประกอบด้วย Joshua Plotnik, Richard Lair, วิโรจน์ ศุภโชคสหกุล, และ Frans de Waal ได้ออกแบบการทดลองโดยเลียนแบบการทดลองอันหนึ่งที่ใช้เพื่อพิสูจน์ความฉลาดของชิมแปนซีในทศวรรษ 1930

นักวิจัยไทย กำลังพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก

By: chobits_nizzy
Writer
on Sat, 26/02/2011 - 15:40

จริงๆ ข่าวนี้ก็ค่อนข้างนานแล้วนะคะ มีข่าวออกมาตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ มีบางเวบไซต์ในไทย เอาข่าวมาลงบ้างแล้ว แต่ผู้แปล อยากให้ชาว JuSci.net ได้ทราบข่าวดีๆ แบบนี้กันค่ะ

นักวิจัยไทย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) กำลังพัฒนาวัคซีนต้นแบบป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งได้ผ่านการทดสอบในหนูและลิงแล้ว และจะทำการทดสอบในมนุษย์ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตวัคซีนที่สามารถนำมาใช้ในเชิงพานิชย์กับเด็กได้จริงภายใน 10 ปี

[Breaking News] เชื้อมาลาเรียดื้อยาสายพันธุ์ใหม่กำลังระบาดในภูมิภาคอาเซียน

By: terminus
Writer
on Sat, 20/11/2010 - 00:28

คำเตือนล่าสุดจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO (World Health Organization) บอกมาว่าขณะนี้ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ นับจากชายแดนด้านตะวันตกของประเทศไทยติดกับประเทศเมียนมาร์ไปจนถึงชายแดนฝั่งตะวันออกของไทยที่ติดกับกัมพูชา กำลังมีเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ใหม่ระบาดอยู่ และเชื้อนี้ทนทานแม้กระทั่งยาที่ดีที่สุดในตอนนี้อย่าง Artemisinin ก็เอาไม่อยู่

NECTEC ประสบความสำเร็จในการพิมพ์กราฟีนลงบนพื้นผิวด้วยอิงค์เจ็ต

By: lew
Writer
on Wed, 20/10/2010 - 22:22

กราฟีนเป็นวัสดุที่สร้างความหวังให้กับก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ IBM สามารถนำมาผลิตทรานซิสเตอร์, ญี่ปุ่นและเกาหลีนำมาผลิตอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์โค้งงอ วันนี้ก็มาถึงเวลาของประเทศไทยที่นักวิจัยจากเนคเทคสามารถพิมพ์กราฟีนนี้ลงบนพื้นผิวด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตกันได้แล้ว

น้ำหมึกกราฟีนนี้ทำจากกราฟีนที่ผสานเข้ากับพอลิเมอร์นำไฟฟ้า เมื่อพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตราคาถูกได้ทำให้มีความเป็นไปได้ที่เราจะสร้างเซ็นเซอร์ราคาถูกประสิทธิภาพสูงได้ในอนาคต

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ "สิ่งท้าทายอุบัติใหม่" 5 ชนิด

By: mk
Writer
on Mon, 20/04/2009 - 12:54

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เสนอผลการศึกษา "สิ่งท้าทายอุบัติใหม่" (emerging challenges) ที่มีลำดับความสำคัญสูงและรัฐบาลไทยควรใส่ใจ 5 ประการต่อนายกรัฐมนตรี

พบไข้หวัดนกระบาดในไทยสองครั้งในสัปดาห์นี้

By: lew
Writer
on Fri, 14/11/2008 - 00:47

มีรายงานพบฟาร์มไก่ติดเชื้อ H5N1 ที่จังหวัดอุทัยธานี โดยในฟาร์มมีไก่ทั้งหมดประมาณสองร้อยตัว หลังการยืนยันเจ้าหน้าที่ได้ทำลายไก่ทั้งหมดในฟาร์มนั้นเพื่อควบคุมเชื้อโรคแล้ว

สัปดาห์นี้นับเป็นสัปดาห์แรกที่มีการรายงานการพบเชื้อ H5N1 ในเมืองไทยอีกครั้งหลังจากเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่าน อย่างไรก็ดีไม่มีรายงานการติดเชื้อในคนแต่อย่างใด

ประเทศไทยพบเชื้อ H5N1 ตั้งแต่ปี 2549 และตลอดเวลาที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อ 25 คน เสียชีวิตไปแล้ว 17 คน

ที่มา - PhysOrg

Pages

Subscribe to RSS - Thailand