Terrorist

ศาลฝรั่งเศสตัดสินจำคุกนักฟิสิกส์ CERN ห้าปี ข้อหาวางแผนก่อการร้าย

By: terminus
Writer
on Fri, 04/05/2012 - 20:20

เมื่อประมาณเกือบ 3 ปีก่อน Adlene Hicheur นักฟิสิกส์นิวเคลียร์ของ CERN ได้ถูกกองกำลังผสมของหน่วย MI5 และหน่วยข่าวกรองฝรั่งเศส เข้าจับกุมขณะที่ทำวิจัยอยู่ที่แล็บในสวิตเซอร์แลนด์ ล่าสุดศาลฝรั่งเศสก็ได้ตัดสินลงโทษจำคุกเขาเป็นเวลา 5 ปีด้วยข้อหาร่วมวางแผนก่อการร้ายกับกลุ่ม Al-Qaeda

Subscribe to RSS - Terrorist