Supercapacitors

แบตอึดขึ้นด้วยกราฟีน

By: ballsaii
Writer
on Sat, 14/05/2011 - 13:02

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแท็กซัส, นักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการแห่งชาติ Brookhaven และ QuantaChrome Instruments ได้ค้นพบการเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของตัวเก็บประจุยิ่งยวด (supercapacitors) ด้วยบนพื้นฐานของกราฟีน (activated graphene)*

อย่างไรก็ตาม ตัวเก็บประจุยิ่งยวด จริงๆ แล้ว ได้ใช้แพร่หลายมาช่วงนึงแล้วในจำพวกแบตเตอรี่ในมือถือ แต่มันยังมีข้อจำกัดในการให้พลังงานที่ระดับที่ต่ำอยู่

Subscribe to RSS - Supercapacitors