Squid

E-Ink ชีวภาพมาแล้ว, ปลาหมึกทะเลลึกเปลี่ยนสีได้เมื่อเจอแสง

By: lew
Writer
on Sun, 13/11/2011 - 00:28

ปลาหมึก Japetella heathi และ Onychoteuthis banksii นั้นเป็นปลาหมึกใต้มหาสมุทรแปซิฟิกที่อยู่ในทะเลลึก ล่าสุดนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Duke ก็พบว่าปลาหมึกทั้งสองสายพันธุ์มีความสามารถในการตอบสนองต่อแสงสีน้ำเงินบางย่าน ทำให้ตามตัวของมันปรากฏจุดสีดำทั้งตัวได้

ความสามารถนี้เป็นความสามารถเพื่อพรางตัวในสภาวะปรกติด้วยการทำตัวให้ใสเข้าไว้ เพื่อให้ในสภาพแสงน้อยมากๆ น้ั้นผู้ล่าจะหาตัวปลาหมึกเหล่านี้ได้ยากมาก แต่เมืื่อปลาบางชนิตในทะเลลึกสามารถส่องแสงได้ด้วยตัวเอง การทำตัวใสจึงใช้ไม่ได้ผล ปลาหมึกเหล่านี้ที่มีความสามารถในการปรับสีเป็นทึบจึงสามารถอยู่รอดได้

รักจัดหมึก...จัดหมดไม่สนตัวผู้ตัวเมีย

By: terminus
Writer
on Thu, 22/09/2011 - 00:45

หมึก Octopoteuthis deletron ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในทะเลลึก การสืบพันธุ์ของ O. deletron ก็เหมือนกับหมึกส่วนใหญ่ นั่นคือตัวผู้จะใช้ระยางค์เส้นเฉพาะหยิบเอาถุงน้ำเชื้อที่เรียกว่า "spermatangia" ไปวางแปะไว้บนตัวเมีย หลังจากนั้นสเปิร์มก็จะหาทางว่ายเข้าไปผสมกับไข่ด้วยตัวเอง

ปลาหมึกตัวเล็กสร้างอสุจิตัวโต

By: terminus
Writer
on Thu, 11/08/2011 - 01:59

ตัวผู้ของหมึกกล้วย Loligo bleekeri มีด้วยกันสองแบบ แบบแรกเป็นตัวผู้ที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย โดยเฉลี่ยมีความยาว 27 ซม. ส่วนอีกแบบเป็นตัวผู้ตัวเล็ก มีความยาวเพียงประมาณ 18 ซม. เล็กกว่าตัวเมียซะอีก

ทีมวิจัยที่นำโดย Yoko Iwata แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวพบว่าหมึกกล้วยตัวผู้ตัวโตผลิดตัวอสุจิที่มีขนาดเล็กกว่าตัวผู้ตัวเล็ก โดยความยาวเฉลี่ยของอสุจิจากเจ้าตัวโตอยู่ที่ 73 ไมโครเมตร ขณะที่อสุจิของพวกตัวเล็กยาวถึง 99 ไมโครเมตร

Subscribe to RSS - Squid