Solar Energy

กลับสู่ยุคกระแสตรง ชาร์ปเตรียมขายแอร์ไฟกระแสตรงปีนี้

By: lew
Writer
on Wed, 29/07/2015 - 12:41

ชาร์ประบุว่าบริษัทเตรียมจะเปิดตัวเครื่องปรับอากาศที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงภายในปีนี้ หลังจากประกาศแนวทางการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงทั้งบ้านมาตั้งแต่ปี 2011

เหตุผลของการใช้ไฟฟ้ากระแสตรงคือบ้านยุคใหม่ใช้โซลาร์เซลล์มากขึ้นเรื่อยๆ เซลล์และแบตเตอรี่จ่ายไฟเป็นกระแสตรงแต่กลับต้องมาเสียประสิทธิภาพไปกับการแปลงไฟเป็นกระแสสลับ ทำให้ประสิทธิภาพพลังงานหายไป 5-10%

รู้จัก Topaz Solar Farm โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

By: mk
Writer
on Sun, 30/11/2014 - 12:33

Topaz Solar Farm เป็นโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก กำลังการผลิต 550 เมกะวัตต์ โครงการนี้เริ่มก่อสร้างในปี 2011 และจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2015 ตั้งอยู่ในพื้นที่ San Luis Obispo County ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา

รูปแบบของ Topaz Solar Farm เป็นเหมือนโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ทั่วไปคือวางแผ่นฟิล์มรับแสงอาทิตย์ (ผลิตโดยบริษัท First Solar) จำนวน 9 ล้านแผง พลังไฟฟ้าที่ได้จะถูกขายต่อให้บริษัทพลังงาน Pacific Gas and Electric Company ต่อ

โซลาร์เซลล์ปลอดสารตะกั่ว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

By: lew
Writer
on Mon, 05/05/2014 - 23:32

โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานที่ได้รับการยอมรับค่อนข้างสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความนิยมทำให้กำลังผลิตของโรงงานโซลาร์เซลล์จำนวนมากต้องรอคิวนานหลายเดือน แต่ภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้คนมักลืมไปว่าที่จริงแล้วกระบวนการผลิตโซลาร์เซลล์เองใช้สารพิษจำนวนมาก และในตัวโซลาร์เซลล์เองก็มีสารพิษอยู่ภายใน

ทีมวิจัยจาก Northwestern University พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์แบบใหม่ โดยเปลี่ยนสารในชั้นเก็บเกี่ยวแสงอาทิตย์ (light havester) จาก methylammonium lead iodide ที่มีส่วนประกอบสำคัญเป็นตะกั่ว มาเป็น methylammonium tin iodide ที่ใช้ดีบุกที่เป็นพิษน้อยกว่า

BrightSource เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ความร้อนใหญ่ที่สุดในโลก 392 เมกะวัตต์

By: lew
Writer
on Mon, 17/02/2014 - 13:32

BrightSource บริษัทโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ประกาศความสำเร็จในการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าแบบรวมแสงอาทิตย์เป็นความร้อน (Solar Thermal) ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย รวมกำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด 392 เมกะวัตต์ เพียงพอสำหรับบ้านเรือน 140,000 หลังคาเรือน

โรงงานไฟฟ้านี้สร้างให้กับบริษัทขายพลังงาน NRG Solar ที่เป็นบริษัทลูกของ NRG Energy อีกทีหนึ่ง โดยรวมแล้ว NRG Solar มีกำลังผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 2,000 เมกะวัตต์ โดยกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ให้เงินกู้ยืมสำหรับโครงการนี้ 1.6 พันล้านดอลลาร์

การแข่งรถพลังแสงอาทิตย์ World Solar Challenge 2013 เริ่มแล้ว

By: mk
Writer
on Sun, 06/10/2013 - 11:01

การแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก World Solar Challenge ประจำปี 2013 เริ่มต้นแล้ว โดยผู้แข่งขัน 40 ทีมจาก 23 ประเทศทั่วโลกจะต้องขับรถพลังงานแสงอาทิตย์ข้ามทวีปออสเตรเลีย จากเหนือสุดลงไปใต้สุดเป็นระยะทาง 3,000 กิโลเมตรบนถนน Stuart Highway

กติกาการแข่งขันคือรถพลังแสงอาทิตย์สามารถเก็บสะสมพลังงานได้เพียง 5kWh เท่านั้น ส่วนแหล่งพลังงานอื่นจะเป็นต้องมาจากแสงอาทิตย์หรือพลังงานจลที่มาจากการเคลื่อนที่ของตัวรถ ส่วนระยะเวลาที่ใช้แข่งทั้งหมด 7 วันคือ 6-13 ตุลาคม 2013

แล็บ Fraunhofer ISE ประกาศโซลาร์เซลล์ ประสิทธิภาพ 44.7% สูงที่สุดในโลก

By: lew
Writer
on Fri, 27/09/2013 - 18:29

ห้องแล็บ Fraunhofer ISE (Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems) ห้องแล็บสำหรับการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถแปลงแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ 44.7% นับว่าสูงที่สุดในโลกในตอนนี้

อัตราการแปลงพลังงานที่วัดได้เป็นการวัดจากสภาพแสงเข้มข้น 297 เท่าของแสงแดดปกติ การวัดประสิทธิภาพที่ความเข้มสูงโดยให้ผู้ทดลองเลือกความเข้มที่ต้องการได้เองเป็นการวัดอีกแบบหนึ่งในสองแบบ อีกแบบหนึ่งคือการวัดที่ความเข้มแสงเท่าแสงแดดปกติซึ่งมักจะต่ำกว่านี้มาก ในกรณีนี้ทาง Fraunhofer ISE ไม่ได้ระบุว่าที่ความเข้มปกติสามารถทำประสิทธิภาพได้เท่าใด

ผลิตไอน้ำด้วยแสงอาทิตย์ โดยไม่ต้องต้มน้ำให้เดือด

By: mementototem
Writer
on Sat, 01/12/2012 - 16:43

ไอน้ำจะเกิดขึ้นเมื่อของเหลวได้รับความร้อนจนถึงจุดเดือด นักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่ม จึงมุ่งที่จะหาวิธีในการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของของเหลวให้นำความร้อน และเดือดเร็วขึ้น แต่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Rice ได้ใช้วิธีที่ต่างออกไป โดยใช้อนุภาคนาโนในการผลิตไอน้ำ โดยที่ไม่ต้องต้มของเหลวนั้นให้เดือด

เทคนิคนี้ทำโดยการใส่อนุภาคนาโนจำนวนมากลงไปในของเหลว เมื่ออนุภาคนาโนได้รับแสงอาทิตย์ประมาณ 5 - 20 วินาที อุณภูมิของมันจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อถึง 100°C จะมีไอน้ำเกิดขึ้นบริเวณพื้นผิวเล็ก ๆ ของอนุภาคแต่ละชิ้น แล้วลอยขึ้นสู่ผิวน้ำกลายเป็นไอน้ำ

กระทรวงมหาดไทยสหรัฐฯ ประกาศพื้นที่พลังงานแสงอาทิตย์ 300,000 เอเคอร์

By: lew
Writer
on Tue, 31/07/2012 - 01:12

พลังงานแสงอาทิตย์แม้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงหลัง แต่มันยังเป็นพลังงานที่ต้องการทรัพยากรสำคัญ คือ "ที่ดิน" เนื่องจากปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับพื้นที่ที่รองรับแสงอาทิตย์ ปัญหาคือภาคเอกชนทั่วไปนั้นยากที่จะหาที่ดินขนาดใหญ่ๆ แบบนั้นมาผลิตไฟฟ้าได้ ขณะที่พลังงานหมุนเวียนอื่นเช่นพลังงานลมนั้นสามารถใช้พื้นที่ร่วมกับการเกษตรได้

งานนี้กระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯ เข้าไปสำรวจที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของรัฐบาลกลาง แล้วจัดสรรพื้นที่ 17 ผืนเป็นจำนวนรวม 300,000 เอเคอร์เพื่อประกาศเป็นพื้นที่พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Zones - SEZs) โดยเฉพาะ

เครื่องบินพลังแสงอาทิตย์ ลงจอดถึงปลายทางที่ Morocco

By: ultimateohm on Wed, 06/06/2012 - 21:34

เครื่องบินเพื่อการทดลองใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ลงจอดแล้วที่ Rabat เมืองหลวงของ Morocco เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

โครงการนี้คือ Solar Impulse ริเริ่มตังแต่ปี 2003 ประมาณการว่าจะลงทุน 100 ล้านดอลลาร์ใน 10 ปี
โดยทำการบินด้วยพลังแสงอาทิตย์ และการบินไป Morocco ครั้งนี้เสมือนเป็นการซ้อมก่อนที่จะบินรอบโลกด้วยพลังแสงอาทิตย์

เยอรมนีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 22 กิกะวัตต์

By: lew
Writer
on Mon, 28/05/2012 - 23:17

ทางเลือกพลังงานหลังเหตุการณ์ที่ฟุกุชิม่า สร้างแนวทางที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงในแต่ละประเทศ เยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศที่เลือกเส้นทางไม่เอานิวเคลียร์ก็เดินหน้าสร้างฟาร์มแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเมื่อช่วงเที่ยววันศุกร์และเสาร์ที่ผ่านมา พลังงานแสงอาทิตย์ทั่วเยอรมนีก็ขึ้นถึงระดับสูงสุด 22 กิกะวัตต์ ทำให้ช่วงเวลานั้นเยอรมนีใช้พลังงานแสงอาทิตย์อยู่ถึงครึ่งหนึ่ง ของพลังงานรวมทั้งหมด

ปีที่แล้ว ช่วงเวลาที่ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากที่สุด เยอรมนียังผลิตได้เพียง 14 กิกะวัตต์เท่านั้น ในช่วงปีที่ผ่านมามีการติดตั้งเพิ่มถึง 7.5 กิกะวัตต์ โดยเป้าหมายปีนี้อยู่ที่ 26 กิกะวัตต์

Pages

Subscribe to RSS - Solar Energy