Society

การนินทามีประโยชน์ต่อสังคม

By: terminus
Writer
on Fri, 20/01/2012 - 23:40

ตามมารยาทของสังคมปัจจุบัน การนินทาเป็นการกระทำที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไร (โดยเฉพาะในสายตาของคนที่ถูกนินทา) แต่ทีมวิจัยของ University of California, Berkeley ได้สรุปผลจากการศึกษาว่า "ในบางกรณี การนินทาก็มีประโยชน์ได้เหมือนกัน ทั้งต่อตัวคนนินทาเองและต่อสังคม"

พฤติกรรมหยาบคายสามารถแพร่ได้เหมือนโรคระบาด

By: terminus
Writer
on Fri, 19/08/2011 - 01:30

Merideth Ferguson แห่ง Baylor University สำรวจพบว่าพฤติกรรมหยาบคายจากที่ทำงานสามารถแพร่ไปยังครอบครัวและชุมชนได้ไม่ต่างอะไรจากการแพร่ของโรคร้าย

ผลจากการสำรวจชี้ให้เห็นว่าการอยู่ในสังคมทำงานที่มีเพื่อนร่วมงานนิสัยกากเกรียนหยาบคายจะทำให้คนเกิดความเครียดส่งผลให้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมหยาบคายทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน เมื่อกลับบ้านไป พฤติกรรมหยาบคายก็จะแพร่ต่อไปยังคู่สมรสและคนในครอบครัวอีก ยิ่งผสมกับความเครียดในครอบครัวด้วยแล้ว พฤติกรรมหยาบคายก็ยิ่งสมทบทวีหนักขึ้น ต่อไปแต่ละคนในครอบครัวก็จะพาพฤติกรรมหยาบคายไปแพร่ต่อในที่ทำงานของตัวเอง วนเป็นวงจรอุบาทว์อย่างนี้ไปเรื่อยๆ

มีทางเลือกเยอะก็มีข้อเสีย?

By: mementototem
Writer
on Sun, 10/04/2011 - 18:14

ในชีวิตประจำวันเรามีสิ่งต้องต้องตัดสินใจเลือกมากมาย เช่น จะกินอะไร จะซื้อของที่ไหน หรือจะดูหนังเรื่องอะไร ที่ไหน บางคนอาจจะต้องตัดสินใจว่า จะไปดูกับใครอีกต่างหาก แล้วการที่เรามีตัวเลือกเยอะ ๆ แบบนี้ จะส่งผลเสียต่อเราอย่างไรบ้าง?

จากการศึกษาในประเทศสหรัฐพบว่า การมีทางเลือกที่มากเกินไปส่งผลเสียต่อเรา คือ ลดความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น และลดการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณะประโยชน์

ทฤษฎีเกมชี้สองมาตรฐานและคอร์รัปชันทำให้สังคมดำรงอยู่ได้

By: terminus
Writer
on Sun, 19/12/2010 - 00:50

แหนะ เห็นพาดหัวข่าวแล้ว คิดว่าผมพิมพ์ผิด/พิมพ์ตกอีกหละสิ ไม่ต้องคิดเลย ข่าวนี้มาอย่างนี้จริงๆ อ่านไม่ผิดหรอก ผลจากทฤษฎีเกมชี้ว่า "สองมาตรฐานและคอร์รัปชันทำให้สังคมดำรงอยู่ได้" และเป็นสิ่งจำเป็นในสังคมด้วย

Subscribe to RSS - Society