Social

เล่นเกมรุนแรงไม่ได้ทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวเสมอไป มิหนำซ้ำยังช่วยยกระดับจิตใจผู้เล่นขึ้นอีก

By: neizod
Writer
on Tue, 08/07/2014 - 19:34

Matthew Grizzard, Ph.D. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาก University at Buffalo พร้อมทั้งทีมนัักวิจัยจาก Michigan State University และ University of Texas at Austin ได้ออกงานวิจัยในหัวข้อ "Being Bad in a Video Game Can Make Us More Morally Sensitive" หรือก็คือ การก่อความรุนแรงในเกมสามารถช่วยยกระดับศีลธรรมได้

ความเหงาฆ่าเราได้ งานวิจัยระบุอยากอายุยืนต้องเข้าสังคมและออกกำลังกาย

By: lew
Writer
on Tue, 18/02/2014 - 19:42
Topics: 

คนเราอาจจะบอกได้ว่ารู้สึกห่อเหี่ยวเวลาเหงา แต่ผลกระทบที่ชัดเจนเพิ่งมีการนำเสนอในงาน AAAS Annual Meeting 2014 เมื่อมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่อายุเกิน 50 ปีจำนวน 2,101 คน ในช่วงปี 2002 ถึง 2008 พบว่าการขาดความสัมพันธ์กับสังคมเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่ออันตราการตายของคนกลุ่มนี้

การสำรวจเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในประเด็น ความสัมพันธ์กับสังคม, พฤติกรรมสุขภาพ, และสุขภาพโดยรวม และดูอัตราการตายของกลุ่มตัวอย่าง รายงานพบว่ากลุ่มโดดเดี่ยวจากสังคมมีความเสี่ยงการตายสูงกว่าค่าเฉลี่ย 14% เป็นสองเท่าของโรคอ้วน ขณะที่ความยากจนเป็นความเสี่ยงสูงสุดถึง 19%

ฮีโร่กับอาชญากรโรคจิตคือสองด้านของเหรียญเดียวกัน?

By: terminus
Writer
on Mon, 28/10/2013 - 22:25

ลักษณะที่เด่นชัดที่สุดของพวกอาชญากรโรคจิต (Psychopath) คือการไม่มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ (empathy) ต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก ดังนั้นคนพวกนี้จึงสามารถกระทำสิ่งเลวร้ายต่อผู้อื่นโดยไม่มีสำนึกอะไรติดค้างในใจ ในขณะเดียวกันจิตใจของอาชญากรโรคจิตส่วนใหญ่ก็มีสิ่งที่เรียกว่า "Fearless dominance" ด้วย พวกเขาจึงทำอะไรก็ได้แม้ว่ามันจะเป็นการกระทำที่อันตรายต่อตัวเขาเองและคนรอบข้างมากแค่ไหนก็ตาม

ส่วนคนที่เราเรียกกันว่าฮีโร่หรือวีรบุรุษ/วีรสตรีนั้นคือคนที่เห็นผู้อื่นทุกข์ยากแล้วยื่นมือเข้าช่วยด้วยความกล้าหาญ หากวัดกันที่ความเสียสละต่อส่วนรวม ฮีโร่กับอาชญากรโรคจิตจึงต่างกันราวฟ้ากับเหว

การมีคนเคารพนับถือมีความสุขมากกว่ามีเงินมีทอง

By: mementototem
Writer
on Sat, 07/07/2012 - 18:47

มีทฤษฎีหลายทฤษฎีบอกไว้ว่า การมีรายได้สูง มีการศึกษาสูงนั้น จะทำให้คนเรามีความสุข (well-being) มากขึ้น แต่กลับมีหลักฐานหลายอย่างบ่งบอกว่า ทฤษฎีนั้นไม่ถูกต้อง

คุณคาเมรอน แอนเดอร์สันแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟฟอร์เนีย และเพื่อนร่วมงาน สงสัยเรื่องนี้ และได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ จนพบว่า ฐานะทางสังคม (sociometric status) อย่าง การมีคนเคารพนับถือ ชื่นชม ทั้งแบบตัวต่อตัว ในกลุ่มเพื่อน ระหว่างเพื่อนบ้านด้วยกัน หรือแม้แต่ในทีมนั้นส่งผลต่อความสุขโดยรวม มากกว่าฐานะทางเศรษฐกิจ (socioeconomic status)

ในการศึกษาหนึ่ง เขาวัดความสุขของนักศึกษา MBA ก่อนจบ และหลังจบการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่มีฐานะทางสังคมเปลี่ยนไปหลังจากจบการศึกษา จะมีความสุขมากกว่า นักศึกษาที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากจบการศึกษา

คุณแอนเดอร์สันได้วิเคราะห์ไว้ว่า "การที่เงินทองซื้อความสุขไม่ได้ นั่นเป็นเพราะว่า คนเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับฐานะทางเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็เลิกเห่อกับสิ่งที่ได้มาอย่างรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งแตกต่างจาก การที่มีคนเคารพนับถือ เป็นผู้มีอิทธิพล ที่มันไม่มีวันเก่านั่นเอง"

ที่มา: APS

ชนชั้นสูงเป็นพวกจริยธรรมตกต่ำ

By: terminus
Writer
on Wed, 29/02/2012 - 23:48

ความสัมพันธ์ระหว่างฐานะทางสังคมกับศีลธรรมจรรยาของผู้คนเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาก บางงานวิจัยก็แสดงให้เห็นว่าอัตราการเกิดอาชญากรรมสัมพันธ์กับรายได้ประชากรต่อหัว แต่บางชิ้นก็ยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์ดังกล่าว บางคนก็คิดว่าพวกคนจนมีแนวโน้มทำสิ่งผิดกฏหมายเพื่อยกระดับรายได้และสถานะของตัวเอง บางคนก็เชื่อว่าพวกคนรวยต่างหากที่เห็นแก่ตัวและละโมบ

คนส่วนมากคิดว่าคนอื่นเลือกเหมือนตัวเอง

By: lew
Writer
on Sun, 26/02/2012 - 00:02
Topics: 

ช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราเห็นหน้าเพจเฟชบุ๊ก "มั่นใจคนไทยเกินล้าน" หลายต่อหลายรูปแบบ แต่การศึกษาผลสำรวจการเลือกตั้งของสหรัฐฯ อาจจะเป็นเครื่องยืนยันว่าลักษณะความคิดที่ว่าคนอื่นๆ จะคิดเหมือนตัวเองนั้นเป็นลักษณะทั่วไป อย่างน้อยก็มีคนสหรัฐฯ ที่เป็นเหมือนกัน

รายงานเรื่อง "Candidate preferences and expectations of election outcomes" เป็นรายงานการศึกษาแบบสำรวจการเลือกตั้งของ American Life Panel (ALP) นับแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในปี 2008 และการเลือกตั้งระดับรัฐอีกหลายครั้ง

สภาพแวดล้อมอนุรักษ์นิยมและเคร่งศาสนาทำให้อัตราแม่วัยเรียนสูงขึ้น

By: terminus
Writer
on Wed, 08/02/2012 - 00:39

การตั้งครรภ์ขณะเรียนของเด็กวัยรุ่นเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมยุคอุตสาหกรรม เนื่องจากพ่อแม่วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมในการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตามมา หลักสูตรสมัยใหม่ทั่วไปจึงหาทางเพิ่มเติมเรื่องเพศศึกษาและการคุมกำเนิดเข้าไปในระบบการศึกษาด้วย

สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาการตั้งครรภ์ของเด็กวัยรุ่นหนักหนาที่สุดของโลก โดยเฉลี่ยในเด็กสาวอายุ 15-19 ปี 1,000 คน จะมี 39.1 คนได้เป็นแม่คนตั้งแต่ยังเรียนหนังสือ

แม้จะเป็นที่ถกเถียงกันถึงความเหมาะสม แต่งานวิจัยหลายชิ้นก็ระบุยืนยันว่าการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็กมีส่วนช่วยลดอัตราแม่วัยเรียนของนักเรียนในโรงเรียนได้

การถูกเมินเฉยแม้จากคนแปลกหน้าก็ทำให้รู้สึกแย่ได้

By: terminus
Writer
on Thu, 26/01/2012 - 01:19

เป็นเรื่องที่ทราบกันในทางจิตวิทยาว่าเมื่อคนเราได้รับการยอมรับจากคนอื่น เราจะรู้สึกดีมีความสุข ขณะที่เมื่อเราถูกปฏิบัติอย่างเมินเฉยจากคนรอบข้าง ความรู้สึกแย่ๆ จะก่อตัวขึ้น ทีมวิจัยที่นำโดย Eric D. Wesselmann แห่ง Purdue University พบว่าความรู้สึกแย่จากการถูกเมินเฉยนี้เกิดขึ้นได้ง่ายมาก แม้จะเป็นการเมินเฉยจากคนแปลกหน้าที่ไม่เคยเห็นหน้าคร่าตากันมาก่อนก็ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกจากสังคมได้แล้ว

ทำไมคนถึงเลือกปกป้องความอยุติธรรม?

By: terminus
Writer
on Tue, 13/12/2011 - 23:41

นี่ไม่ใช่ภาคสองของจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องความเป็นธรรม แต่เป็นข่าวงานวิจัยทางจิตวิทยาที่ศึกษาเหตุผลของคนที่ออกมาปกป้องระบอบซึ่งเต็มไปด้วย

มนุษย์โบราณที่เป็นออทิสติกอาจมีชีวิตที่ได้เปรียบกว่าคนอื่น

By: terminus
Writer
on Sat, 04/06/2011 - 23:05

คนที่มีอาการออทิสติกมักจะมีปัญหาในการเข้าสังคม ในขณะเดียวกันก็ได้ความสามารถพิเศษในด้านอื่นๆ มาทดแทน ซึ่ง Jared Reser แห่ง University of Southern California คิดว่าลักษณะออทิสติกน่าจะมีข้อได้เปรียบอะไรบางอย่างที่ทำให้พันธุกรรมของมันยังคงอยู่ในประชากรมนุษย์ได้

Pages

Subscribe to RSS - Social