Shampoo

ทำไมการย้อมสีทำให้ผมเสียไร้น้ำหนัก

By: terminus
Writer
on Sat, 19/11/2011 - 02:25

นักวิจัยของบริษัท Procter & Gamble ได้ใช้กล้องจุลทรรศน์ atomic force microscope ตรวจดูโครงสร้างเส้นผม 3 ลักษณะ คือ ผมเส้นหนา ผมเส้นบาง และผมที่ทำการย้อมสี

พวกเขาพบว่าชั้นน้ำมันที่เคลือบเส้นผมตามธรรมชาติถูกชะล้างหายไปในเส้นผมที่ผ่านการย้อมสีมา ชั้นน้ำมันนี้จะทำให้เส้นผมไม่ดูดซับน้ำและเปิดช่องให้ซิลิโคนในแชมพูสามารถเกาะติดกับเส้นผมได้เพราะว่าเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วเหมือนกัน เส้นผมตามธรรมชาติหลังการสระจึงนุ่มสลวยสวยเก๋ เงางาม มีน้ำหนัก พอไม่มีชั้นน้ำมัน เส้นผมที่ย้อมสีจึงลีบ ไร้น้ำหนักเหมือนไม้กวาดหยากไย่

Subscribe to RSS - Shampoo