Sex

ผู้หญิง 1 ใน 3 เคยมีภาวะไม่สบอารมณ์หลังมีเพศสัมพันธ์ [18+]

By: terminus
Writer
on Thu, 31/03/2011 - 00:41

จากการสำรวจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เผยว่าผู้หญิง 32.9% เคยมีภาวะไม่สบอารมณ์หลังจากการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต ที่หนักไปกว่านั้น อีกกว่า 10% บอกว่าตนเองประสบภาวะดังกล่าวเป็นประจำหรือเกือบทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ด้วย

สิ่งมีชีวิตที่มี 7 เพศ

By: terminus
Writer
on Mon, 07/03/2011 - 23:10

Tetrahymena thermophila เป็นโปรโตซัวเซลล์เดียวอาศัยอยู่ในน้ำจืด พบได้ทั่วโลก รอบเซลล์มี cilia (ขนเส้นเล็กๆ) ไว้ใช้ในการเคลื่อนที่ (นึกถึงใบพายของเรือหางยาว) เช่นเดียวกับโปรโตซัวอีกหลายชนิด Tetrahymena thermophila เพิ่มจำนวนด้วยการแบ่งตัว (binary fission) ซึ่งเป็นการขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ

สารหล่อลื่นช่วยให้ผู้หญิงมีความสุขบนเตียงเพิ่มขึ้น [18+]

By: terminus
Writer
on Sat, 11/12/2010 - 21:58

Debby Herbenick แห่ง Indiana University Bloomington รายงานการวิจัยว่าการใช้สารหล่อลื่นที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบก่อนหรือขณะร่วมเพศช่วยให้ฝ่ายหญิงได้รับความสุขเพิ่มขึ้นและมีอาการเจ็บน้อยลง

งานวิจัยนี้เป็นการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้หญิง 2,453 คน ช่วงอายุตั้งแต่ 18 ถึง 68 ปี ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะได้รับสารหล่อลื่นหนึ่งใน 6 ชนิดสุ่มๆ กันไป (มีชนิดที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ 4 ชนิด และชนิดที่มีซิลิโคนเป็นส่วนประกอบ 2 ชนิด) หลังจากใช้สองสัปดาห์ ผู้เข้าร่วมจะต้องตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจและความเจ็บปวดที่เกิดจากการทำกิจกรรมทางเพศ

มีพี่สาวน้องสาวมากเกินไปมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ

By: mementototem
Writer
on Fri, 22/10/2010 - 12:11

นักวิจัยในมหาวิทยาลัยโตรอนโต้ มิสสิซูกา ประเทศแคนาดา ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหนูทดลอง โดยแบ่งหนูออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีตัวผู้ และตัวเมียสมดุลกัน กลุ่มที่มีตัวผู้มากกว่า และกลุ่มที่มีตัวเมียมากกว่า เมื่อเลี้ยงมันจนโตแล้วศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศของพวกมัน

สาวๆ นิยมหนุ่มไม่โกนหนวดมากที่สุด รองลงมาคือ geek

By: lew
Writer
on Sat, 20/02/2010 - 11:13

เว็บไซต์ OnePoll.com ได้สำรวจสาวๆ 2500 คนถึงรูปแบบของชายหนุ่มที่น่าสนใจ พบว่าร้อยละ 41 นั้นเลือกชายหนุ่มที่มีลักษณะไม่โกนหนวด, รองลงมาคือ geek ที่มีความรู้เทคโนโลยี, อันดับสามคือหนุ่มมีขนหน้าอก!, ที่เหลืออาจจะไม่แปลกมาก เช่น หนุ่มรักการอ่าน หนุ่มมีด้านอ่อนไหว ฯลฯ

ขณะที่สาวๆ มักพูดถึงชายหนุ่มในฝันที่สมบูรณ์แบบ แต่รายงานสำรวจนี้แสดงให้เห็นว่าในแง่หนึ่งแล้วสาวๆ มักจะอยากเป็นคู่กับหนุ่มที่มีจุดบกพร่องในบางอย่าง

เอาล่ะ เลิกโกนหนวดกันได้

Pages

Subscribe to RSS - Sex