rfid

เซนเซอร์วัดความชื้นแบบ RFID สำหรับผ้าอ้อม

By: mementototem
Writer
on Wed, 12/02/2014 - 21:09

ทีมของ Takayasu Sakurai ที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ได้พัฒนาแท็ก RFID สำหรับวัดความชื้น และมันยังที่บิดงอได้ด้วย แท็กอันนี้จะทำงานบนคลื่นความถี่ 13.56MHz ซึ่งเป็นย่านความถี่สูง (HF) ที่ใช้กันในสมาร์ทการ์ดชนิด RFID นั่นเอง

ตัวแท็กจะประกอบไปด้วยทรานซิสเตอร์ชนิดออร์แกนิก 30 ตัว และไดโอดชนิดออร์แกนิกอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งหมดจะถูกหุ้มด้วยแผ่นฟิล์มพอลิอิไมด์ ภายในจะมีวงจรไฟฟ้าที่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

หนูทดลองที่มีกรรมพันธุ์เหมือนกันมีอุปนิสัยต่างกัน

By: Halley
Writer
on Tue, 14/05/2013 - 22:34

ทีมนักวิจัยจากเยอรมันพบว่าหนูทดลองที่มีกรรมพันธุ์เหมือนกัน ถูกเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกัน กลับแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันเมื่อเวลาผ่านไป และเมื่อนับจำนวนเซลล์ที่เกิดใหม่ในสมองแล้ว พบว่าหนูที่มีจำนวนเซลล์เกิดใหม่มากกว่าจะมีนิสัยชอบออกสำรวจมากกว่าหนูในครอกเดียวกันที่มีจำนวนเซลล์เกิดใหม่ในสมองน้อยกว่า

งานวิจัยในสัตว์ทดลองชิ้นนี้ถือว่าช่วยบุกเบิกแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการค้นคว้าว่าเหตุใดแฝดแท้ที่โตมาด้วยกันกลับมีอุปนิสัยต่างกัน

บริหารโกดังด้วยหุ่นยนต์ เป็นอีกหนึ่งความฝันของเรา

By: mrfah
Writer
on Thu, 10/09/2009 - 04:23

การบริหารจัดการโกดังเป็นเรื่องที่ยาก เรียกได้ว่าต้องใช้ความละเอียด, การวางแผน และออกแบบเป็นอย่างดี โกดังที่ดีควรที่จะมีการออกแบบที่ว่า ของที่ใช้บ่อยควรที่จะอยู่ข้างหน้า ส่วนของที่ใช้ไม่ค่อยบ่อยควรจะอยู่ข้างหลัง หยิบง่ายใช้สะดวก ถ้าจะให้ดีที่สุด เราไม่ต้องเดินไปหยิบจะดีมาก ให้มันมาหาเราเอง... ผมไม่ได้บ้าครับมีโกดังแบบนี้จริงๆ บริษัท Zappos ที่ถูก Amazon ซื้อไปเค้าใช้ระบบนี้อยู่ หุ่นยนต์พวกนี้จะอ่าน 2D บาร์โค้ด ที่อยู่บนพื้นเพื่อที่จะบอกตำแหน่ง และใช้ RFID เป็นตัวอ่านว่าสินค้าคืออะไร ออกไปเมื่อไหร่ ข้อดีของระบบนี้ก็คือ ไม่ต้องใช้คนเยอะจ่ายที่เดียว ข้อเสียก็คงเป็นคนคงตกงานละครับ

บริหารโกดังด้วยหุ่นยนต์ เป็นอีกหนึ่งความฝันของเรา

By: mrfah
Writer
on Thu, 10/09/2009 - 04:21

การบริหารจัดการโกดังเป็นเรื่องที่ยาก เรียกได้ว่าต้องใช้ความละเอียด, การวางแผน และออกแบบเป็นอย่างดี โกดังที่ดีควรที่จะมีการออกแบบที่ว่า ของที่ใช้บ่อยควรที่จะอยู่ข้างหน้า ส่วนของที่ใช้ไม่ค่อยบ่อยควรจะอยู่ข้างหลัง หยิบง่ายใช้สะดวก ถ้าจะให้ดีที่สุด เราไม่ต้องเดินไปหยิบจะดีมาก ให้มันมาหาเราเอง... ผมไม่ได้บ้าครับมีโกดังแบบนี้จริงๆ บริษัท Zappos ที่ถูก Amazon ซื้อไปเค้าใช้ระบบนี้อยู่ หุ่นยนต์พวกนี้จะอ่าน 2D บาร์โค้ด ที่อยู่บนพื้นเพื่อที่จะบอกตำแหน่ง และใช้ RFID เป็นตัวอ่านว่าสินค้าคืออะไร ออกไปเมื่อไหร่ ข้อดีของระบบนี้ก็คือ ไม่ต้องใช้คนเยอะจ่ายที่เดียว ข้อเสียก็คงเป็นคนคงตกงานละครับ

Subscribe to RSS - rfid