Religion

วาติกันเผนแพร่เอกสารว่าด้วยหลักการจริยธรรมทางชีววิทยา

By: lew
Writer
on Mon, 15/12/2008 - 15:28

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนำมาสู่ความก้ำกึ่งของหลักการทางจริยธรรมหลายประการที่เราเคยรู้สึกว่า "รู้ๆ กัน" อย่างเช่นประเด็นของการทำแท้ง ที่อาจจะมีการหยุดยั้งการตั้งครรภ์ได้หลายช่วงเวลา หรือการทำโคลนนิ่งที่มีการทำลายตัวอ่อนที่ระดับพัฒนาการต่างๆ

วาติกันระบุ "ทฤษฎีวิวัฒนาการเข้ากันได้กับไบเบิล"

By: lew
Writer
on Wed, 17/09/2008 - 23:45

อาร์กบิชอป Gianfranco Ravasi รัฐมนตรีวัฒนธรรมแห่งกรุงวาติกันได้ออกมาระบุเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า ทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นไม่ได้ขัดแย้งกับเนื้อหาในพระคัมภีร์ไบเบิลแต่อย่างใด และทางวาติกันเตรียมการที่จะจัดประชุมวิชาการที่รวมเอานักวิทยาศาสตร์, นักศาสนศาสตร์, และนักปรัชญา ในเดือนมีนาคมปีหน้าในโอกาสครบรอบ 150 ปีของทฤษฎีวิวัฒนาการอีกด้วย

ความเชื่อมีผลต่อการตัดสินใจมากว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

By: Mr.JoH on Sat, 07/06/2008 - 01:05

ในการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นงานวิจัยเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ คนส่วนมากมักถูกจูงใจด้วยข้อเท็จจริงจำนวนหนึ่ง แต่ข้อเท็จจริงในเรื่องเดียวกัน อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับคนอีกหลายประเภท

ทีมนักวิจัยจากมหาิวิทยาลัย Wisconsin-Madison ใช้เวลากว่าสองปี ในการศึกษาทัศนะคติของประชาชน ต่อการทำวิจัยด้านสเต็มเซลล์ ซึ่งจากงานวิจัยชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับหลายๆ คน ไม่มีความสำคัญต่อทัศนคติในสาขานี้เลย

Pages

Subscribe to RSS - Religion