Religion

[April Fool's] ผลวิจัยชี้ “นักวิทยาศาสตร์เกือบสามในสี่เห็นว่าศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์”

By: akedemo on Sun, 01/04/2012 - 18:23

แม้ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะเสมือนว่ามีเส้นแห่งความแตกต่างแบ่งแยกระหว่างหลักการทางศาสนาและวิทยาศาสตร์อยู่ แต่งานวิจัยชิ้นล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร Social Text กลับชี้ให้เห็นว่า ศาสนาบางศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ ที่เน้นถึงการใช้หลักเหตุและผลนั้นมีความสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ในระดับฐานราก

คณะนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยดอว์กินส์ ในออสเตรเลียได้ทำการทดลองเพื่อที่จะดูว่านักวิทยาศาสตร์มีความเห็นกับศาสนาเช่นไร การทดลองแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ

ดาไลลามะได้รางวัล Templeton Prize ด้วยผลงานสนับสนุนวิทยาศาสตร์และศาสนา

By: terminus
Writer
on Fri, 30/03/2012 - 21:29

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2012 คณะกรรมการของ Templeton Foundation ประกาศให้ Tenzin Gyatso ดาไลลามะองค์ที่ 14 (องค์ปัจจุบัน) เป็นผู้ได้รับรางวัล Templeton Prize ในฐานะที่ทุ่มเทส่งเสริมงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และศาสนาอย่างต่อเนื่อง

รางวัล Templeton Prize ถือเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติที่สุดของผู้ทำงานด้านศาสนาเทียบเท่าได้กับรางวัลโนเบลทางฝั่งวิทยาศาสตร์

สภาพแวดล้อมอนุรักษ์นิยมและเคร่งศาสนาทำให้อัตราแม่วัยเรียนสูงขึ้น

By: terminus
Writer
on Wed, 08/02/2012 - 00:39

การตั้งครรภ์ขณะเรียนของเด็กวัยรุ่นเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมยุคอุตสาหกรรม เนื่องจากพ่อแม่วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมในการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตามมา หลักสูตรสมัยใหม่ทั่วไปจึงหาทางเพิ่มเติมเรื่องเพศศึกษาและการคุมกำเนิดเข้าไปในระบบการศึกษาด้วย

สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาการตั้งครรภ์ของเด็กวัยรุ่นหนักหนาที่สุดของโลก โดยเฉลี่ยในเด็กสาวอายุ 15-19 ปี 1,000 คน จะมี 39.1 คนได้เป็นแม่คนตั้งแต่ยังเรียนหนังสือ

แม้จะเป็นที่ถกเถียงกันถึงความเหมาะสม แต่งานวิจัยหลายชิ้นก็ระบุยืนยันว่าการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็กมีส่วนช่วยลดอัตราแม่วัยเรียนของนักเรียนในโรงเรียนได้

นักวิทยาศาสตร์แค่ 15% เชื่อว่าวิทยาศาสตร์กับศาสนาไปด้วยกันไม่ได้

By: terminus
Writer
on Thu, 22/09/2011 - 23:32

ความขัดแย้งที่ยืนยงที่สุดในประวัติศาสตร์อารยธรรมมนุษย์คงไม่พ้น "ศาสนา VS. วิทยาศาสตร์" หลายคนคงจะนึกว่านักวิทยาศาสตร์มีมุมมองต่อต้านศาสนากันเกือบทุกคน แต่สถิติที่เปิดเผยโดยทีมวิจัยที่นำโดย Elaine Howard Ecklund แห่ง Rice University ชี้ให้เห็นว่าความจริงนั้นเกือบจะตรงกันข้ามเลยทีเดียว

คนที่เคยได้รับประสบการณ์ฝังจิตทางศาสนามีสมองฮิปโปแคมปัสหดลงในบั้นปลาย

By: terminus
Writer
on Tue, 31/05/2011 - 22:16

งานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่าการบำเพ็ญทางศาสนาทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น แต่ว่าไม่ค่อยจะมีใครศึกษาถึงผลกระทบของศาสนาต่อสมองในระยะยาวมากนัก

ทีมวิจัยที่นำโดย Amy Owen แห่ง Duke University ได้ใช้เครื่องสแกน MRI ตรวจวัดปริมาตรของสมองส่วนที่เรียกว่า ฮิปโปโปเตมัส "ฮิปโปแคมปัส" (hippocampus) ของกลุ่มตัวอย่างชายหญิงที่มีอายุมากกว่า 58 ปีขึ้นไปจำนวน 268 คน

หนึ่งในห้าของนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าศรัทธาในจิตวิญญาณ

By: terminus
Writer
on Sat, 07/05/2011 - 23:43

คำว่า "จิตวิญญาณ" (spirituality) อาจฟังดูเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาและพระเป็นเจ้า แต่สำหรับบางคนโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ เรื่องของจิตวิญญาณกลับเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระเจ้าและศาสนาเลย

จากการศึกษาของ Howard Ecklund แห่ง Rice University ที่ได้สัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สังคมจากมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งจำนวน 275 คน ได้ผลออกมาว่าประมาณ 20% ของนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า (atheist) ยืดอกยอมรับว่าตัวเองศรัทธาในจิตวิญญาณ (spirituality)

หากเชื่อว่าพระเจ้าใจดี คนจะโกงกันมากขึ้น

By: terminus
Writer
on Mon, 02/05/2011 - 23:02

มุมมองของแต่ละคนที่มีต่อพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะต่างกันไปตามแต่จิตแต่ใจ บางคนก็ไม่เชื่อในพระเจ้า บางคนก็เชื่อว่าพระเจ้าใจดีมีเมตตา บางคนก็เชื่อว่าพระเจ้าคือผู้ลงทัณฑ์

Azim F. Shariff แห่งมหาวิทยาลัยโอเรกอน และ Ara Norenzayan แห่งมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย ได้ทำการทดลองเพื่อดูว่ามุมมองที่มีต่อพระเจ้ามีอิทธิพลต่อความซื่อสัตย์ของเราอย่างไร

อายุที่ยืนขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่สนใจศาสนาน้อยลง

By: terminus
Writer
on Mon, 11/04/2011 - 23:49

รายงานวิจัยล่าสุดของ ดร. Elissaios Papyrakis แห่ง University of East Anglia และ ดร. Geethanjali Selvaretnam แห่ง University of St Andrews ในสหราชอาณาจักร ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอายุคาดหวัง (life expectancy) ของประชากรและความสนใจในทางศาสนา

ศาสนาจะสูญพันธุ์?

By: terminus
Writer
on Tue, 22/03/2011 - 23:09

ในที่ประชุมของ American Physical Society ในดัลลัส ประเทศสหรัฐอเมริกา นักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลการสำรวจจำนวนประชากรผู้ที่ "ไม่ฝักใฝ่ในศาสนา" ในหลายประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย แคนาดา สาธารณรัฐเชค ฟินแลนด์ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ พอมีข้อมูลมากพอ นักวิทยาศาตร์ก็เริ่มนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไปการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมา เพื่ออธิบายแนวโน้มอนาคตของความศรัทธาต่อศาสนาในหมู่ประชากร

ไร้ศาสนา แต่ไม่ไร้ยี่ห้อ

By: terminus
Writer
on Mon, 22/11/2010 - 00:05

บางทีศรัทธาที่เรามีต่อยี่ห้อสินค้าอาจจะเป็นสิ่งทดแทนความเชื่อทางศาสนาก็ได้

ทีมวิจัยร่วมจากมหาวิทยาลัย Tel Aviv University, Duke University และ New York University ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศรัทธาที่คนมีต่อศาสนากับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า สิ่งที่พวกเขาค้นพบอาจจะขัดกับความคาดหมายของใครหลายๆ คนในที่นี้ก็ได้

การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ คือ

Pages

Subscribe to RSS - Religion