Quantum Physics

ฟิสิกส์ควอนตัมอย่างเดียวไม่พอ: นักฟิสิกส์สาธิตฟิสิกส์ลูกผสมของกระบวนการสังเคราะห์แสง

By: terminus
Writer
on Sun, 15/02/2015 - 02:55

การสังเคราะห์แสง (photosynthesis) คือกระบวนของสิ่งมีชีวิตที่เอาพลังงานแสงมาแปลงให้อยู่ในรูปพลังงานเคมีซึ่งสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในเซลล์ เมื่ออนุภาคแสงตกกระทบคลอโรฟิลล์ในคลอโรพลาสต์ (หรือรงควัตถุรับแสงอื่นๆ) พลังงานจากแสงจะกระโดดเป็นทอดๆ ไปจนถึง Reaction center ซึ่ง ณ Reaction center พลังงานแสงจะทำให้เกิดการปล่อยอิเล็กตรอนพลังงานสูงเข้าสู่กระบวนการลูกโซ่ส่งผ่านอิเล็กตรอน (Electron transport chain) ต่อไป

สตีเฟน ฮอว์คิง บอกว่า "ไม่มีขอบฟ้าเหตุการณ์ ไม่มีหลุมดำ"

By: terminus
Writer
on Sat, 25/01/2014 - 19:03

ว่ากันตามคำจำกัดความที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หลุมดำ (Black Hole) คือบริเวณที่กาล-อวกาศ (space-time) มีความโค้งงอสูงจนไม่มีอะไรสามารถวิ่งหนีออกจากหลุมดำได้แม้แต่อนุภาคแสง และนักวิทยาศาสตร์เรียกเส้นที่กำหนดขอบเขตของหลุมดำว่า "ขอบฟ้าเหตุการณ์" (event horizon) อะไรก็ตามที่ข้ามผ่านขอบฟ้าเหตุการณ์ ก็จะไม่มีทางยูเทิร์นหนีหลุมดำได้อีกเลย

รางวัลโนเบลสาขาเคมีปี 2013

By: terminus
Writer
on Wed, 09/10/2013 - 17:46

รางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี 2013 มีผู้ได้รับ 3 ท่าน คือ Martin Karplus, Michael Levitt และ Arieh Warshel ในฐานะที่ร่วมกันบุกเบิกวางรากฐานการพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่สามารถอธิบายปฏิกิริยาเคมีซับซ้อนซึ่งต้องใช้ทั้ง classical และ quantum physics ได้

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี 2013

By: terminus
Writer
on Tue, 08/10/2013 - 18:05

ต่อกันติดๆ จากรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาและการแพทย์ที่ประกาศผลไปเมื่อวาน วันนี้ก็ถึงคิวของสาขาฟิสิกส์

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี 2013 มีผู้ได้รับ 2 ท่าน คือ François Englert และ Peter Higgs ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกรากฐานทฤษฎีอันทำนายถึงการมีอยู่ของอนุภาค Higgs Boson ซึ่งเป็นส่วนประกอบชิ้นสำคัญของ Standard Model....

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี 2012

By: terminus
Writer
on Tue, 09/10/2012 - 17:43

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี 2012 มีผู้ได้รับ 2 ท่าน คือ Serge Haroche และ David J. Wineland ในฐานะที่คิดค้นวิธีวัดและควบคุมสถานะควอนตัมของระบบโดยไม่ทำลายสถานะควอนตัมของมัน

David Wineland และทีมวิจัยของเขาพัฒนาวิธีการวัดสถานะควอนตัมของอนุภาคโดยการขังไอออนแยกเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ หรือกลุ่มของอนุภาคเดี่ยว แล้ววัดหรือควบคุมสถานะของมันผ่านทางการดูดซับหรือการแผ่รังสีของอนุภาคโฟตอน (อนุภาคของแสง)

ปรากฏการณ์ควอนตัมสำแดงเดช... โมเลกุลขนาดยักษ์ทำตัวเป็นคลื่น

By: terminus
Writer
on Mon, 26/03/2012 - 17:03

การทดลอง double-slit experiment โดย Claus Jönsson ในปี 1961 ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในการเปิดฉากฟิสิกส์ควอนตัม เนื่องจากมันแสดงให้เห็นว่าอนุภาคสามารถแสดงพฤติกรรมเหมือนคลื่นได้เช่นกัน หลังจากที่ในปี 1905 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้พิสูจน์ให้เห็นจากปรากฏการณ์ Photoelectric effect ว่าคลื่นแสงทำตัวเป็นอนุภาคก็ได้ เป็นคลื่นก็ได้

รูปแบบการทดลอง double-slit experiment อันโด่งดังนั้นอธิบายง่ายๆ คือ การยิงลำอิเล็กตรอนผ่านช่องเปิดแคบๆ (slit) สองช่องที่อยู่คู่กัน อิเล็กตรอนที่วิ่งผ่านช่องก็จะไปตกบนจอรับภาพเป็นจุดๆ

สสารมืดอาจเป็นแค่ภาพลวงตาที่ไม่มีอยู่จริง

By: terminus
Writer
on Fri, 12/08/2011 - 23:16

สสารมืด (dark matter) คือสสารที่นักฟิสิกส์ทำนายไว้ว่าต้องมีอยู่ แม้ว่าจะยังไม่มีการค้นพบก็ตาม เหตุผลที่นักฟิสิกส์เชื่อเช่นนั้นก็เพราะว่ากาแล็กซี่และกลุ่มของกาแล็กซี่หมุนกันเร็วเกินกว่าที่ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงทำนายไว้จากมวลของสสารที่ตรวจวัดได้ ดังนั้นตามจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์ที่ดี เมื่อความจริงไม่ตรงกับทฤษฎีของเราและเราไม่อยากเปลี่ยนทฤษฎี มันก็ต้องมีการดัดแปลงความจริงกันเล็กน้อย เป็นต้นว่าลองเพิ่มมวลของสสารมืดเข้าไปในสมการบ้างอะไรบ้าง (นี่ผมไม่ได้ประชดนักฟิสิกส์เลยนะ แค่พูดถึงการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ทั่วไป จริงจริ๊งงง)

แสงจากความว่างเปล่า

By: terminus
Writer
on Sat, 04/06/2011 - 17:39

ตามทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม สุญญากาศที่เราเห็นว่าว่างเปล่าไม่ได้ "ว่างเปล่า" จริง แต่จะมี "อนุภาคเสมือน" (virtual particles) ผลุบๆ โผล่ๆ อยู่ตลอดเวลา แม้ว่าเราจะไม่สามารถสังเกตเห็นตัวเป็นๆ ของอนุภาคเสมือนเหล่านี้ได้ แต่นักฟิสิกส์พิสูจน์การมีอยู่ของมันได้โดยทางอ้อม เช่น เมื่อเอากระจกเงาสองบานมาตั้งไว้ชิดกันมากๆ โฟตอน (อนุภาคของแสง) ที่เป็นอนุภาคเสมือนตรงช่องว่างระหว่างกระจกจะเกิดขึ้นน้อยกว่าภายนอกรอบกระจก ความแตกต่างของความหนาแน่นจะก่อให้เกิดแรงบีบกระจกทั้งสองเข้าหากัน ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Casimir effect

แรงเสียดทานในสุญญากาศ

By: terminus
Writer
on Sat, 12/02/2011 - 22:40

ถ้าคิดว่าลูกข่างที่หมุนในสุญญากาศจะหมุนตลอดไปชั่วกาลปาวสาน คุณอาจจะคิดผิดก็ได้ เพราะนักฟิสิกส์บอกว่าวัตถุที่หมุนในสุญญากาศจะมีแรงเสียดทานฉุดให้มันหยุดหมุน ไม่ช้าก็เร็ว

Alejandro Manjavacas และ F. Javier García de Abajo แห่ง Spanish National Research Council เสนอทฤษฎีจากการคำนวณว่าวัตถุที่หมุนๆ อยู่ในสุญญากาศจะเจอโฟตอนพุ่งเข้าชนตลอดเวลา โฟตอนที่เข้าชนในทิศทางตรงกันข้ามกับการหมุนจะเกิดแรงปะทะมากกว่าโฟตอนที่ชนในทิศทางเดียวกับการหมุน ดังนั้นผลรวมของทั้งสองแรงก็จะทำให้เกิดแรงที่ฉุดให้วัตถุหมุนช้าลงๆ จนกระทั่งหยุดในที่สุด

Superphoton...แสงแบบใหม่

By: terminus
Writer
on Sat, 27/11/2010 - 22:43

ในทางฟิสิกส์มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่เรียกว่า Bose-Einstein condensate ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แก๊สของอนุภาค bosons (Bose gas) ถูกกักและลดอุณหภูมิให้มีความหนาแน่นสูงพอจนเกิด "การควบแน่น" ที่อนุภาคส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะทางควอนตัมต่ำที่สุดของพลังงานศักย์ที่กักมันเอาไว้ ณ จุดนั้น กลุ่มอนุภาคก็จะประพฤติตัวเหมือนกับว่าเป็นอนุภาคขนาดยักษ์ก้อนเดียวหรือที่เรียกว่า Superparticle

Subscribe to RSS - Quantum Physics