Quantum Cryptography

การลวงการเข้ารหัสแบบควอนตัม

By: ballsaii
Writer
on Tue, 07/09/2010 - 20:25

การเข้ารหัสแบบควอนตัม หรือ quantum cryptography เป็นการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดในตอนนี้ หลักการก็คือเราไม่สามารถวัดระบบควอนตัมโดยไม่รบกวนระบบได้ พูดง่ายๆก็คือ ถ้ามีคนดักฟังเราจะสามารถรู้โดยทันทีเพราะระบบควอนตัมได้เปลี่ยนไป

เรื่องราวมีอยู่ว่า คุณ Vadim Makarov แห่ง the Norwegian University of Science and Technology ใน Trondheim พร้อมเพื่อนร่วมทีม อ้างว่าได้ทำการแฮ็กค์ระบบได้แบบสมบูรณ์โดยไม่ระบบกวนระบบเลย

สิ่งที่เขาได้ทำก็คือยิงเลเซอร์ 1 มิลลิวัตต์ต่อเนื่องเพื่อลวงผู้รับสาร จากนั้นก็ขโมยข้อมูลของผู้ส่งสาร

การเข้ารหัสควอนตัม สามารถถูกถอดได้

By: Mr.JoH on Sun, 11/05/2008 - 23:56

การเข้ารหัสเชิงควอนตัม (Quantum Cryptography) ได้รับการเชื่อมั่นว่า เป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุด ในการปกป้องข้อมูลจากผู้ที่ไม่หวังดี แต่ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Link?ping ประเทศสวีเดน ได้พบช่องโหว่ของทฤษฏีดังกล่าว ซึ่งนำมาสู่ความเสี่ยง ในการขโมยข้อมูลที่สำคัญๆ อย่างเช่น ธุรกรรมทางการเงิน

Subscribe to RSS - Quantum Cryptography