Psychology

การอยู่กับสาวสวย ทำให้ผู้ชายโง่ลง

By: mk
Writer
on Sun, 06/09/2009 - 12:34

เรื่องนี้หลายคนอาจรู้มานานแล้ว เพียงแต่อันนี้มีผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องยืนยันครับ

นักจิตวิยาจากมหาวิทยาลัย Radboud University ในเนเธอร์แลนด์ ทำการทดลองโดยให้ผู้ชายจำนวน 40 คนทำแบบทดสอบความจำ จากนั้นให้พักเบรก แล้วให้อาสาสมัครแต่ละคนคุยกับ (ทีมงาน) ของการทดลองที่อาจเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเป็นเวลา 7 นาที ทำแบบทดสอบเดิมซ้ำอีกครั้ง

เคี้ยวหมากฝรั่งอาจทำให้คิดเลขได้ดีขึ้น

By: pawinpawin
Writer
on Fri, 24/04/2009 - 13:54

มีงานวิจัยใหม่ ซึ่งทำการศึกษาโดย Craig Johnston และคณะจาก Baylor College of Medicine และได้นำเสนอที่งานประชุมวิชาการของ American Society for Nutrition เชื่อว่าการที่ได้เคี้ยวหมากฝรั่งระหว่างคิดเลขนั้นอาจจะทำให้คิดเลขได้ดีขึ้นครับ

มืออุ่นๆ ทำให้ดูเป็นคนที่อบอุ่นไปด้วย

By: darkdest on Fri, 24/10/2008 - 14:34
Topics: 

นักวิจัยได้พบความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิที่มือกับความรู้สึกที่คนอื่นมีต่อคนนั้น โดยได้ทำการทดลองดังนี้

ในการทดลองแรก ให้นักศึกษาบางส่วนถือแก้วกาแฟร้อน และที่เหลือถือแก้วกาแฟเย็น หลังจากนั้นให้คนอื่นบอกถึงความรู้สึกที่มีต่อนักศึกษาเหล่านี้
ผลปรากฎว่า นักศึกษาที่ถือแก้วกาแฟร้อน จะดูเป็นคนที่ใจดี เป็นมิตร ห่วงใยผู้อื่น มากกว่ากลุ่มที่ถือแก้วกาแฟเย็น แต่ทั้งนี้ไม่มีผลต่อความรู้สึกในด้าน ความซื่อสัตย์ ความมีเสน่ห์ และนิสัยส่วนบุคคล

หลงตัวเองหรือไม่ ดูได้จาก Facebook

By: Mr.JoH on Tue, 23/09/2008 - 16:32
Topics: 

ผลการศึกษาชิ้นใหม่ ของมหาวิทยาลัยจอร์เจีย (University of Georgia) ได้เสนอว่า เว็บไซท์เครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเช่น Facebook สามารถให้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ว่าบางคนเป็นโรคหลงตัวเอง (narcissism)

นักวิจัยได้ให้ผู้ใช้งาน Facebook เกือบ 130 คน ทำการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิก, ทำการวิเคราะห์เนื้อหาในหน้าผู้ใช้แต่ละคน และให้คนที่ไม่รู้จักดูหน้านั้นๆ แล้วทำการให้คะแนนความประทับใจแรกเห็น

ความสัมพันธ์ส่วนตัว มีผลต่อการบริจาค

By: Mr.JoH on Sun, 24/08/2008 - 00:27
Topics: 

ผู้คนโดยทั่วไป มีแนวโน้มที่จะเห็นใจ เพื่อนหรือคนรักที่ประสบชะตากรรมเลวร้ายมากกว่าปกติ ผลจากการศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Consumer Research

นักวิจัยได้ทำการทดลอง โดยทำการสอบถามคนแปลกหน้าบริเวณสถานีรถไฟ เกี่ยวกับความรู้สึกต่อ โรคอัลไซเมอร์, มะเร็งเต้านม, และการถูกไล่ออกจากงาน นักวิจัยพบว่า ผู้คนที่มีคนใล้กตัวผ่านประสบการณ์ดังกล่าวมาก่อน มีแนวโน้มที่จะเห็นใจผู้ที่ตกอยู่ในภาวะเดียวกันมากกว่าปกติ แต่สำหรับภาวะอื่นๆ ความเห็นใจก็ไม่ได้มีเพิ่มมากขึ้น

เมื่อพูดกันด้วยมือ ไวยากรณ์ภาษาไหนก็เหมือนกัน

By: Mr.JoH on Wed, 02/07/2008 - 02:14

งานวิจัยเรื่อง "The Natural Order of Event: How Speaker of Different Language Represent Events Nonverbally" ซึ่งนำเสนอในเอกสารรวมเล่ม ในการประชุม National Academy of Sciences ได้นำเสนอผลการวิจัย ว่าในการใช้ท่าทางในการสื่อสาร ไม่ว่าภาษาใดชนชาติใด ก็จะมีลำดับของคำที่ใช้และไวยากรณ์ที่เหมือนกัน

Pages

Subscribe to RSS - Psychology