Polymer

หลอดไฟจากโพลีเมอร์ไร้การกระพริบ ไร้เสียงรบกวน

By: mementototem
Writer
on Thu, 20/12/2012 - 13:37

หลอดฟลูออเรสเซนต์มักจะมีปัญหาการกระพริบของแสง ซึ่งเกิดจากความถี่ของกระแสไฟฟ้า และมีเสียงดังหึ่ง ๆ ที่เกิดจากบัลลาสต์ ทำให้รบกวนสมาธิของคนที่นั่งอยู่ใกล้ ๆ นอกจากนี้แล้ว ยังมีปัญหาที่แสงออกค่อนไปทางเหลือง แต่ถ้าเลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ก็จะเจอปัญหาที่แสงจะออกมาในเฉดสีฟ้าแทน ทางมหาวิทยาลัย Wake Forest จึงได้พัฒนาหลอดไฟขึ้นมาใหม่โดยใช้วิศวกรรมนาโน เกี่ยวกับการใช้โพลิเมอร์เมตริกซ์ เปลี่ยนประจุไฟฟ้าให้กลายเป็นแสง (field-induced polymer electroluminescent — FIPEL)

หลอดไฟแบบใหม่นี้ทำมาจากโพลิเมอร์ชนิดขึ้นรูปได้ 3 ชั้น ผสมกับวัสดุนาโนจำนวนเล็กน้อย มันจะให้แสงสีขาวใกล้เคียงกับแสงแดดที่สายตามนุษย์มองเห็น แต่ก็สามารถดัดแปลงให้เป็นสีอื่น ๆ ได้ตามใจชอบ นอกจากนี้ สามารถทำเป็นรูปร่างใด ๆ ก็ได้ตามต้องการ

หลอดไฟชนิดใหม่มีประสิทธิภาพดีกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดคอมแพกต์ มากกว่า 2 เท่า (พอ ๆ กับหลอดไฟ LED) แต่ไม่แตก และไม่มีสารพิษ และไม่มีแสงออกเฉดฟ้าเหมือนหลอด LED และยังทนทานนับ 10 ปี

ในเบื้องต้น นักวิจัยหวังจะใช้หลอดไฟชนิดนี้ในอาคารสำนักงาน และที่อยู่อาศัยแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ และได้ทำงานกับบริษัทผู้ผลิต และวางแผนจะให้หลอดไฟชนิดนี้พร้อมสำหรับผู้บริโภคในปีหน้า (ค.ศ. 2013) ส่วนในอนาคต จะพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องใช้หลอดไฟจำนวนมากอย่างป้ายโฆษณา ป้ายรถประจำทางต่อไป

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน Oragnic Electronics DOI: 10.1016/j.orgel.2012.10.017

ที่มา: Phys.org, WFU

โพลีเมอร์ชนิดใหม่ลื่นจนแบคทีเรียเกาะไม่ได้

By: terminus
Writer
on Wed, 15/08/2012 - 23:17

ทีมวิจัยที่นำโดย Morgan Alexander แห่ง University of Nottingham ประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัสดุโพลีเมอร์ชนิดใหม่ขึ้นมา ความพิเศษของโพลีเมอร์ใหม่นี้คือมันสามารถป้องกันไม่ให้แบคทีเรียมาเกาะบนพื้นผิวของมันได้

โพลีเมอร์จากถั่วเหลือง

By: Mr.JoH on Mon, 05/05/2008 - 21:43

Sevim Ertan และ Zengshe Liu นักเคมีจากสถาบันวิจัย Agricultural Research Services (ARS) ได้ทำการพัฒนาไฮโดรเจล (Hydrogel) ที่สร้างจากน้ำมันถั่วเหลือง ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ โดยสามารถนำมาใช้แทนโพลิเมอร์ที่สร้างจาก polyacrylic และ polyacrylamide

น้ำมันถั่วเหลือง ได้รับความสนใจในการนำมาเป็นวัตถุดิบ ก็เนื่องมาจาก คุณสมบัติทางเคมี, และความว่องไวในการเจริญเิติบโตของถั่วเหลือง ซึ่งสหรัฐสามารถผลิตน้ำมันถั่วเหลือง ได้ถึง 38% ของปริมาณน้ำมันถั่วเหลืองทั้งโลก

โพลีเมอร์ชนิดใหม่ สำหรับการประยุกต์ใช้งานเชิงแสง

By: Mr.JoH on Sun, 11/11/2007 - 22:01

นักวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยซิมอน เฟรเซอร์ (Simon Fraser University) ในประเทศแคนนาดา ได้ทำการพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ ซึ่งมีค่าไบรีฟรินเจนท์ (Birefringent) สูงสุดในบรรดาของแข็งด้วยกัน เท่าที่เคยมีการค้นพบมา

โดยปกติ วัสดุที่ใช้ทำส่วนประกอบอุปกรณ์เชิงแสง จะทำจากแร่แคลไซต์ (Calcite) ซึ่งมีค่า ไบรีฟริเจนท์ประมาณ 0.17 ซึ่งวัสดุที่ได้ทำการพัฒนาใหม่ให้ค่าไบรีฟรินเจนท์ สูงถึง 0.4 ซึ่งถือว่าสูงมาก

การพัฒนาวัสดุชนิดนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ในการปรับปรุง การเก็บข้อมูล, และการสื่อสารข้อมูล ที่ใช้แสงเป็นองค์ประกอบ

Subscribe to RSS - Polymer