Photosynthesis

ฟิสิกส์ควอนตัมอย่างเดียวไม่พอ: นักฟิสิกส์สาธิตฟิสิกส์ลูกผสมของกระบวนการสังเคราะห์แสง

By: terminus
Writer
on Sun, 15/02/2015 - 02:55

การสังเคราะห์แสง (photosynthesis) คือกระบวนของสิ่งมีชีวิตที่เอาพลังงานแสงมาแปลงให้อยู่ในรูปพลังงานเคมีซึ่งสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในเซลล์ เมื่ออนุภาคแสงตกกระทบคลอโรฟิลล์ในคลอโรพลาสต์ (หรือรงควัตถุรับแสงอื่นๆ) พลังงานจากแสงจะกระโดดเป็นทอดๆ ไปจนถึง Reaction center ซึ่ง ณ Reaction center พลังงานแสงจะทำให้เกิดการปล่อยอิเล็กตรอนพลังงานสูงเข้าสู่กระบวนการลูกโซ่ส่งผ่านอิเล็กตรอน (Electron transport chain) ต่อไป

เพลี้ยอ่อนอาจสังเคราะห์ด้วยแสงได้!?

By: terminus
Writer
on Tue, 21/08/2012 - 01:02

วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมหาวิทยาลัยสอนให้เรารู้ว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพืช, แบคทีเรียบางชนิด, สาหร่าย, และโปรติสต์บางชนิดเท่านั้น ไม่มีสิ่งมีชีวิตตัวไหนในอาณาจักร์สัตว์ (Kingdom Animalia) สามารถสังเคราะห์แสงได้ด้วยตนเอง สัตว์บางตัวอาจจะสังเคราะห์แสงได้เพราะมันเลี้ยงสาหร่ายหรือแบคทีเรียไว้ในตัวของมัน (J. of Experimental Botany 59(5):1069-1080 doi: 10.1093/jxb/erm328) หรือด้วยการสะสมรงควัตถุจากอาหารที่กินเข้าไป เช่น ทากทะเล Elysia chlorotica ที่สามารถเก็บสะสมคลอโรฟิลล์จากสาหร่ายไว้สังเคราะห์แสงในร่างกายได้นานเป็นเดือนๆ

แต่ทีมวิจัยที่นำโดย Alain Robichon แห่ง Sophia Agrobiotech Institute ในฝรั่งเศส เจอหลักฐานบางประการที่ชี้ให้เห็นว่าเพลี้ยอ่อนถั่ว Acyrthosiphon pisum อาจสามารถสร้างพลังงานจากการสังเคราะห์แสงได้ด้วยตัวของมันเอง

นักวิจัยพัฒนาระบบสังเคราะห์ด้วยแสงที่ดีกว่าธรรมชาติ 2 เท่า

By: terminus
Writer
on Wed, 21/12/2011 - 23:34

ทีมนักวิจัยร่วมจากเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาได้ใช้นาโนเทคโนโลยีปรับปรุงระบบสังเคราะห์ด้วยแสงจนได้ระบบสังเคราะห์ด้วยแสงลูกผสมที่มีประสิทธิภาพมากกว่าธรรมชาติเดิมถึงสองเท่ากว่าๆ

พืชต่างดาวอาจมีสีดำ

By: terminus
Writer
on Sat, 23/04/2011 - 22:35

นักวิทยาศาสตร์ได้ลองจินตนาการถึงสภาพของพืชบนดาวเคราะห์ที่มีดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งเป็นดาวแคระแดง (red dwarf) สิ่งที่เขาคิดได้คือพืชบนดาวดวงนั้นน่าจะมีสีดำ

นักวิทยาศาสตร์คนนั้น คือ Jack O'Malley-James นักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย Andrews University เขาได้สร้างแบบจำลองสภาพดาวเคราะห์ที่มีดวงอาทิตย์สภาพต่างๆ โดยตั้งสมมติฐานว่ากระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงมาเป็นพลังงานเคมีของพืชต่างดาวน่าจะคล้ายคลึงกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชบนโลกเรา ดังนั้นพืชต่างดาวจะต้องปรับตัวเองให้สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงมาเป็นอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

MIT พัฒนาวิธีการแยกน้ำในราคาถูก เป็นความหวังในการพัฒนาพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมด

By: Mr.JoH on Sun, 03/08/2008 - 23:21

ปัจจุบันพลังงานจากแสงอาทิตย์เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์มากขึ้น จากเดิมที่ถูกมองว่าเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก เริ่มกลายมาเป็นพลังงานกระแสหลักที่สำคัญ แต่อุปสรรคที่สำคัญก็คือ ทำอย่างไรให้สามารถใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ได้ตลอดเวลา แม้ในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์เลย

จนถึงปัจจุบัน พลังงานแสงอาทิตย์ยังสามารถใช้ได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันเท่านั้น เพราะว่าการเก็บพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในภายหลังนั้น มีราคาแพงและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

นักวิจัยจาก MIT ได้ประกาศความสำเร็จในการพัฒนากระบวนการ สำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้งาน ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง, ราคาไม่แพง และไม่ยุ่งยากซับซ้อน

นักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการจำลองการสังเคราะห์แสง

By: Mr.JoH on Tue, 13/11/2007 - 02:02

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิลินอยส์ (Illinois University) ประสบความสำเร็จในการพัฒนา แบบจำลองในการสังเคราะห์แสง ซึ่งถือเป็นแบบจำลองแรก ที่สามารถจำลองขั้นตอนในการสังเคราะห์แสงได้ทั้งหมด
การสังเคราะห์แสง (Photosynthesis) เป็นการเปลีย่นพลังงานจากแสงอาทิตย์ ให้กลายเป็นพลังงานเคมี ซึ่งสามารถพบได้ในสิ่งมีชีวิตหลายชนิด เช่น พืช, สาหร่าย และแบคทีเรียบางชนิด

ในการสังเคราะห์แสงของพืช เกี่ยวพันกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีหลายชนิด ซึ่งต้องการ เอนไซม์ของโปรตีนจำนวนหนึ่ง และองค์ประกอบทางเคมีอีกหลายชนิด ซึ่งการสังเคราะห์แสงส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นที่ใบของพืช

Subscribe to RSS - Photosynthesis