Pesticide

ค้างคาวกินแมลงมีมูลค่าอย่างน้อยสามพันล้านดอลลาร์

By: Thaina on Sat, 02/04/2011 - 02:17

ฟังแล้วอย่าได้ตกใจว่าค้างคาวอะไรซื้อขายกันแพงขนาดนั้น

อันนี้เปนการวิเคราะห์ตัวเลขของนักชีววิทยาด้านระบบนิเวศน์ในสหรัฐอเมริกาครับ ว่า ค้างคาวกินแมลง น่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ถึงสามพันล้านดอลลาร์

อันที่จริงตัวเลขนี้เปนแค่ตัวเลขที่เกิดจากการคำนวนจากงานวิจัยเก่า ที่วิจัยเฉพาะพื้นที่ประมาณหนึ่งหมื่นเอเคอร์ในมลรัฐเท็กซัส ซึ่งได้ผลออกมาว่า ประสิทธิภาพของค้างคาวในการกำจัดศัตรูพืช เทียบเท่าค่าใช้จ่ายในการกำจัดศัตรูพืชได้ประมาณ 74 ดอลลาร์ต่อเอเคอร์ หรือรวมได้ 740,000 ดอลลาร์

Subscribe to RSS - Pesticide