Pediatrics

อย่าไปยอม! เด็กป. 6 ส่งบทความวิชาการลงงานประชุมวิชาการว่าด้วยกุมารเวชศาสตร์

By: lew
Writer
on Wed, 26/10/2011 - 23:48

ถ้าคุณเคยมีข้ออ้างเมื่อครั้งเด็กประถม 25 คนเขียนบทความวิชาการลงวารสาร Nature ได้ ว่าพวกมาก วันนี้ฝันร้ายใหม่จะกลับมาหลอกหลอนคุณอีกครั้งเมื่อเด็กประถม 6 สองคนคือ Casey Gittelman และ Eleanor Bishop ได้นำเสนองานวิจัยหัวข้อ "ยาหรือลูกกวาด: เด็กสามารถบอกความแตกต่างได้หรือไม่?"

งานวิจัยนี้สำรวจเด็ก 30 คนและครู 30 คน โดยให้ทายว่าขวดใดในตู้เป็นยา และขวดใดเป็นลูกกวาด ผลการสำรวจพบว่า เด็กหนึ่งในสี่ทายผิด และครูหนึ่งในห้าก็ทายผิดเช่นกัน โดย M&M นั้นเป็นลูกกวาดที่มักถูกจำสลับกับยากต่างๆ หลายตัว

Subscribe to RSS - Pediatrics