P2P

ซอฟต์แวร์สำหรับเร่งความเร็ว P2P

By: Mr.JoH on Sun, 04/05/2008 - 00:30

ในปัจจุบัน ปริมาณแบนวิดธ์กว่า 70 % ของระบบอินเตอร์เน็ต ได้ถูกใช้ไปโดยเครือข่าย P2P ซึ่งนำมาสู่ปัญหาขัดแย้ง ระหว่างผู้ใช้งาน กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ซึ่งแต่ฝ่ายก็ล้วนแล้วแต่มีเหตุผลของตัวเอง

Subscribe to RSS - P2P