OPERA

นักวิทยาศาสตร์ CERN ยกธงขาว "นิวตริโนไม่ได้เร็วกว่าแสง เครื่องมือผิดพลาดเอง"

By: terminus
Writer
on Fri, 08/06/2012 - 22:55

เมื่อปลายปี 2011 นักวิทยาศาสตร์ทีม OPERA ของ CERN ได้แถลงรายงานเบื้องต้นการค้นพบว่านิวตริโนเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าความเร็วแสง ซึ่งขัดกับทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ พอข่าวนี้ออกไป ปรากฏว่าสื่อมวลชนกระแสหลักให้ความสนใจกันมากที่จะได้เห็นทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์ไตน์ถูกล้มล้าง

แต่นักฟิสิกส์หลายคนต่างค้านผลการทดลองของ OPERA และพยายามหาคำอธิบายเรื่องนี้ออกมาอย่างหลากหลาย ความขัดแย้งมีมากจนทำให้ภายในทีม OPERA เกิดความระส่ำระส่ายถึงขั้นมีข่าววงในลือกันว่าทะเลาะกันบานปลาย นักวิทยาศาสตร์ในทีมหลายคนถอนชื่อออกจากรายงานที่ส่งตีพิมพ์

ผลจาก "นิวตริโนเร็วกว่าแสง" นักวิทยาศาสตร์ขอลาออก

By: ultimateohm on Sat, 31/03/2012 - 15:05

หัวหน้ากลุ่มซึ่งได้ทดลองและเคยประกาศว่านิวตริโนเร็วกว่าแสงนั้นลาออกแล้ว
จากข่าวเก่า ซึ่งทดสอบซ้ำแล้วว่านิวตริโนไม่ได้เร็วกว่าแสง ส่งผลให้สมาชิกบางคนในกลุ่ม OPERA ที่ Gran Sasso ต้องการให้หัวหน้ากลุ่ม คือศาสตราจารย์ Antonio Ereditato นั้นลาออก

น่าเห็นใจ จะถูกประนามไปตลอดชีวิตหรือเปล่านี้ เพราะมันมีความเป็นไปได้สูงที่จะส่งผลกระทบอันยิ่งใหญ่ต่อฟิสิกส์จริงๆ

ผลจาก ICARUS ค้าน OPERA: นิวตริโนไม่ได้เร็วกว่าแสง

By: terminus
Writer
on Sat, 17/03/2012 - 14:17

ผลการทดลอง "นิวตริโนเร็วกว่าแสง" ของ OPERA แห่ง CERN ยังคงถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่โดนจับผิดไปสารพัดจนต้องทำการทดลองใหม่ แต่ก็ยังได้ผลตามเดิม เลยมีคนสงสัยว่าน่าจะเกิดจากความผิดพลาดในการต่อสายสัญญาณ ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ทีม ICARUS แห่ง CERN เช่นเดียวกันก็รายงานผลการวัดความเร็วนิวตริโนของตัวเองบ้าง ซึ่งผลของ ICARUS ก็ไม่เป็นใจให้กับเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงอย่าง OPERA เลย

ผล "นิวตริโนเร็วกว่าแสง" ของ OPERA อาจเกิดจากสายหลวม

By: terminus
Writer
on Thu, 23/02/2012 - 16:31

ข่าววิทยาศาสตร์ที่โด่งดังที่สุดของปีที่แล้วคงหนีไม่พ้น "ผลการทดลองของทีม OPERA แห่ง CERN ที่พบว่านิวตริโนเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าความเร็วแสง" หลังจากที่ข่าวหลุดออกมาสู่สื่อสาธารณะและ OPERA รายงานผลอย่างเป็นทางการ วงการฟิสิกส์ก็ตื่นเต้นกันใหญ่ เนื่องจากทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์บอกไว้ว่าไม่มีสิ่งไหนเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าความเร็วแสงในสุญญากาศ จน OPERA ต้องทำการทดลองใหม่อีกรอบ แต่ก็ยังได้ผลออกมาว่านิวตริโนวิ่งมาถึงจุดหมายก่อนความเร็วแสงอยู่ดี

OPERA ทดลองอีกรอบเสร็จแล้ว นิวตริโนยังเร็วกว่าแสงเหมือนเดิม

By: terminus
Writer
on Sat, 19/11/2011 - 01:32

หลังจากการเสนอผลการทดลอง "นิวตริโนเร็วกว่าแสง" เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทีม OPERA (Oscillation Project with Emulsion-Tracking Apparatus) ของ CERN ก็โดนกระแสตอบรับอย่างอ่วมอรทัย ทั้งที่เห็นด้วยและหาช่องจับผิด จนในที่สุด OPERA ต้องชะลอการส่งผลเข้า peer-reviewed journal และขอทำการทดลองใหม่อีกรอบ

สรุป 1 เดือนหลังปรากฏการณ์ข่าว "นิวตริโนวิ่งเร็วกว่าแสง": สถานการณ์ยังไม่แน่ชัด, OPERA เริ่มลังเล

By: terminus
Writer
on Sat, 22/10/2011 - 23:25

เมื่อเดือนที่แล้ว วันที่ 22 กันยายน 2011 ทีม OPERA (Oscillation Project with Emulsion-Tracking Apparatus) ของ CERN ได้เผยแพร่ผลการค้นพบของตัวเองอย่างไม่เป็นทางการลงใน arXiv.org ก่อนจะแถลงอย่างเป็นทางการอีกรอบในวันต่อมา จากนั้นข่าวนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตในวงการวิทยาศาสตร์ บางคนก็วิตกจริตไปใหญ่ กลัวว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลัก (pillar) ของฟิสิกส์ยุคใหม่จะต้องมีอันเป็นไปเสียแล้ว พวกคนที่ดีใจก็แสดงอาการกันออกนอกหน้า จินตนาการเลยเถิดไปจนถึงการสร้างไทม์แมชีนโน่นเลย

Subscribe to RSS - OPERA