Nobel prize

รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2013

By: terminus
Writer
on Fri, 11/10/2013 - 18:00

รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2013 นี้ไม่ใช่ Malala Yousafzai อย่างที่หลายคนคาดหวัง เนื่องจากคณะกรรมการรางวัลโนเบลแห่งนอร์เวย์มีมติมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2013 ให้แก่ Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) สำหรับความอุตสาหะขององค์กรในการกำจัดอาวุธเคมี

รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปี 2013

By: terminus
Writer
on Thu, 10/10/2013 - 20:55

รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี 2013 มีผู้ได้รับรางวัล 1 ท่าน คือ Alice Munro นักเขียนชาวแคนาดาในฐานะที่สรรค์สร้างผลงานเรื่องสั้นร่วมสมัยได้อย่างโดดเด่น

รางวัลโนเบลสาขาเคมีปี 2013

By: terminus
Writer
on Wed, 09/10/2013 - 17:46

รางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี 2013 มีผู้ได้รับ 3 ท่าน คือ Martin Karplus, Michael Levitt และ Arieh Warshel ในฐานะที่ร่วมกันบุกเบิกวางรากฐานการพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่สามารถอธิบายปฏิกิริยาเคมีซับซ้อนซึ่งต้องใช้ทั้ง classical และ quantum physics ได้

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี 2013

By: terminus
Writer
on Tue, 08/10/2013 - 18:05

ต่อกันติดๆ จากรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาและการแพทย์ที่ประกาศผลไปเมื่อวาน วันนี้ก็ถึงคิวของสาขาฟิสิกส์

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี 2013 มีผู้ได้รับ 2 ท่าน คือ François Englert และ Peter Higgs ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกรากฐานทฤษฎีอันทำนายถึงการมีอยู่ของอนุภาค Higgs Boson ซึ่งเป็นส่วนประกอบชิ้นสำคัญของ Standard Model....

รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาและการแพทย์ปี 2013

By: terminus
Writer
on Mon, 07/10/2013 - 17:08

ต้นเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่นักวิทยาศาสตร์และผู้สนใจทั่วโลกนั่งลุ้นการประกาศผลรางวัลโนเบล และก็เหมือนเช่นเคยทุกปี รางวัลโนเบลสาขาแรกที่ประกาศผลคือรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาและการแพทย์

สำหรับปี 2013 นี้ นักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาและการแพทย์มีด้วยกัน 3 ท่าน ได้แก่ James E. Rothman, Randy W. Schekman และ Thomas C. Südhof ในฐานะที่เป็นผู้ค้นพบกลไกการทำงานของ vesicle ซึ่งเป็นระบบการขนส่งสารหลักในเซลล์สิ่งมีชีวิต

คนนับหมื่นลงชื่อฎีกาเสนอมอบรางวัลโนเบลให้ Malala Yousafzai เด็กสาวที่ถูกตาลีบันยิง

By: terminus
Writer
on Mon, 29/10/2012 - 17:50

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2012 ที่ผ่านมา ผู้คนทั่วโลกต่างตกตะลึงต่อข่าวเด็กหญิงชาวปากีสถานถูกมือปืนตาลีบันยิงหมายเอาชีวิต เด็กหญิงอายุ 14 (ค่อน 15) ปีคนนั้นคือ Malala Yousafzai ผู้ซึ่งรณรงค์ต่อสู้เพื่อสิทธิการศึกษาของเด็กผู้หญิงในปากีสถานหลังจากที่กลุ่มตาลีบันเข้าไปตั้งฐานใน Swat Valley และข่มขู่ห้ามเด็กผู้หญิงเรียนหนังสือในโรงเรียน (ในวันนั้นเด็กผู้หญิงสองคนที่นั่งโดยสารรถตู้มากับ Malala Yousafzai ก็ได้รับลูกหลงบาดเจ็บสาหัสด้วย)

รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2012

By: terminus
Writer
on Fri, 12/10/2012 - 16:25

Norwegian Nobel Committee ได้มีมติประกาศให้รางวัลโนเบลสาชาสันติภาพประจำปี 2012 ตกเป็นของ สหภาพยุโรป (European Union, EU) สำหรับผลงานที่เป็นส่วนร่วมในความก้าวหน้าทางด้านสันติภาพ, ความสมานฉันท์, ประชาธิปไตย, และสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอมาตลอดหกทศวรรษ

รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปี 2012

By: terminus
Writer
on Thu, 11/10/2012 - 18:41

รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจำปี 2012 มีผู้ได้รับ 1 ท่าน คือ Mo Yan (หรือ Guan Moye) นักเขียนชาวจีน ผู้ซึ่งผสานตำนานพื้นบ้าน, ประวัติศาสตร์, และวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าด้วยกันกันผ่านมุมมองสัจนิยมแห่งความจริงหลอน (who with hallucinatory realism merges folk tales, history and the contemporary)

ผลงานนวนิยายที่สำคัญของ Mo Yan ได้แก่ (ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ปี ค.ศ. ที่ตีพิมพ์)

  • Touming de hong luobo (1986), ตีพิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศสในชื่อ Le radis de cristal (1993)

รางวัลโนเบลสาขาเคมีปี 2012

By: terminus
Writer
on Wed, 10/10/2012 - 17:37

รางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี 2012 มีผู้ได้รับ 2 ท่าน คือ Robert J. Lefkowitz และ Brian K. Kobilka ในฐานะเป็นผู้บุกเบิกและมีผลงานสำคัญด้านการศึกษาโมเลกุลตัวรับสัญญาณบนเยื่อหุ้มเซลล์ประเภท G-protein-coupled receptors (GPCRs)

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี 2012

By: terminus
Writer
on Tue, 09/10/2012 - 17:43

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี 2012 มีผู้ได้รับ 2 ท่าน คือ Serge Haroche และ David J. Wineland ในฐานะที่คิดค้นวิธีวัดและควบคุมสถานะควอนตัมของระบบโดยไม่ทำลายสถานะควอนตัมของมัน

David Wineland และทีมวิจัยของเขาพัฒนาวิธีการวัดสถานะควอนตัมของอนุภาคโดยการขังไอออนแยกเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ หรือกลุ่มของอนุภาคเดี่ยว แล้ววัดหรือควบคุมสถานะของมันผ่านทางการดูดซับหรือการแผ่รังสีของอนุภาคโฟตอน (อนุภาคของแสง)

Pages

Subscribe to RSS - Nobel prize