Netherlands

นักวิจัยไวรัสไข้หวัดนกกลับลำยอมอ่อนข้อรัฐบาลเนเธอร์แลนด์

By: terminus
Writer
on Thu, 26/04/2012 - 03:33

หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Ron Fouchier หัวหน้าทีมวิจัยไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ประกาศกร้าวว่าจะส่งผลงานไปตีพิมพ์ยังวารสาร Science ให้ได้แม้ว่าจะต้องเป็นคดีขึ้นโรงขึ้นศาลกับรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์ก็ตาม วันนี้ลมเปลี่ยนทิศ Ron Fouchier ยอมกลับคำเสียงอ่อนว่าตกลงจะทำตามระเบียบที่รัฐบาลกำหนด นั่นคือจะไม่ส่งผลงานไปตีพิมพ์จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตส่งออกงานวิจัย (export permit) อย่างเป็นทางการ

นักวิจัยไวรัสไข้หวัดนกยืนยันจะตีพิมพ์งานวิจัย แม้จะต้องติดคุก

By: terminus
Writer
on Thu, 19/04/2012 - 19:28

มหากาพย์ "งานวิจัยไวรัสไข้หวัดนกกลายพันธุ์" ยังไม่จบง่ายๆ คราวนี้มีตัวละครเพิ่มเข้ามาอีกตัว คือ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์

เมื่อปลายปี 2011 National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB) ของสหรัฐอเมริกาส่งคำขอร้องไปให้วารสาร Science และ Nature ให้เซ็นเซอร์เนื้อหางานวิจัยบางส่วนของทีม Ron Fouchier และทีม Yoshihiro Kawaoka เนื่องจากกังวลว่าอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีเอาวิธีวิจัยไปสร้างอาวุธชีวภาพจากไวรัสกลายพันธุ์ที่สามารถแพร่กระจายได้ทางอากาศ

Subscribe to RSS - Netherlands