Nanotechnology

การวิจัยด้านนาโนช่วยปรับปรุงอนาคตของตัวรับภาพดิจิตอล

By: Mr.JoH on Thu, 10/07/2008 - 23:12

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Northeastern ได้ตีพิมพ์งานวิจัยซึ่งก่อให้เกิดการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ในสาขานาโนโฟโตนิก ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับแสงในระดับของนาโน

นักวิจัยได้ใช้ประโยชน์จากกระบวนการพิมพ์ในระดับนาโน (Nanolithorgraphy), กระบวนการผลิตแผงวงจรในระดับอุตสาหกรรม ทำให้สามารถสร้างเลส์เว้ารวมแสงในระดับนาโน ที่ทำงานในคลืนความถี่อินฟราเรด สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารเชิงแสง หรือการทำวงจรที่ใช้แสงในการสื่อสารแทนการใช้ไฟฟ้า เป็นการช่วยเพิ่มความสามารถในการเก็บข้อมูล และสามารถนำไปสร้างตัวรับภาพ คุณภาพสูงและละเอียดมากกว่าเดิม

ลวดนาโนช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยเก็บข้อมูล

By: Mr.JoH on Thu, 03/07/2008 - 01:39

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย (University of Pensylvania) ได้สร้างอุปกรณ์เก็บข้อมูล ที่อยู่บนพื้นฐานของลวดนาโน (Nanowire) ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลเป็นจำนวนบิตได้มากกว่าหน่วยความจำแบบทั่วไป แทนที่จะเก็บข้อมูลอยู่ในรูปของ "0", "1" ก็จะสามารถเก็บได้เป็น "0", "1" และ "2" ความสามารถดังกล่าว นำไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์เก็บข้อมูลรุ่นถัดไป ซึ่งมีความจุของข้อมูลสูงกว่าเดิม

ลวดนาโนที่ทางทีมวิจัยนำมาใช้ มีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับสาย โคแอ็กเชียล (Coaxial) โดยส่วนของแกนทำด้วยสารประกอบระหว่าง เจอร์เมเนียม, เงิน, เทลลูเรียม หรือ Ge2Sb2Te5 ในขณะที่ส่วนนอกสร้างมาจาก เจอร์มันเนียม เทลลูไรด์ หรือ GeTe

โคตรแห่งกระดาษแม้แต่เหล็กหล่อยังอาย

By: Mr.JoH on Tue, 10/06/2008 - 14:36

นักวิจัยจากสวีเดนและญี่ปุ่น ได้ร่วมกันพัฒนากระดาษชนิดใหม่ ที่ทนทานต่อการฉีกขาด ซึ่งมีความเหนียวพอๆ กับเหล็กหล่อ วัสดุชนิดใหม่นี้มีชื่อเรียกว่า " cellulose nanopaper" ซึ่งสร้างจากอนุภาคที่มีขนาดเล็กของเซลลูโลส ซึ่งอาจนำไปสู่การประยุกต์ใช้งานในด้านอื่นๆ งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ACS' Biomacromolecules

ตรวจจับแก๊สพิษด้วยท่อคาร์บอนนาโน

By: Mr.JoH on Sat, 07/06/2008 - 02:18

วิศวกรเคมีจาก MIT ได้สร้างตัวตรวจจับอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความไวมากที่สุดเท่าที่เคยสร้างกันมา สำหรับการตรวจจับแก๊สพิษ โดยเฉพาะแก๊สพิษทำลายระบบประสาท อย่างเช่นแก๊สพิษซาริน

เทคโนโลยีดังกล่าว ใช้พลังงานต่ำ, ราคาถูก สามารถพกพาได้สะดวก สามารถติดตั้งเป็นตัวตรวจจับตามอาคาร นอกจากนี้ยังสามารถตรวจจับแก๊สพิษอื่นๆ ได้อีก เช่น แก๊สมัสตาร์ด, แอมโมเนีย, แก๊สพิษ VX

ตัวตรวจจับดังกล่าว สามารถตรวจจับโมเลกุลของแก๊สพิษซาิรินได้ในระดับ 1 เฟมโตโมล (ประมาณ 1 ล้านโมเมกุล) หรือคิดเป็นความเข้มข้นประมาณ 25 ใน ล้านล้าน ส่วน

นาโนบาร์โคดเรืองแสง

By: Mr.JoH on Thu, 22/05/2008 - 23:47

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ (Queensland University) ได้พัฒนาเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยหรืองานด้านการแพทย์ โดยเฉพาะการตรวจโรค

Krassen Dimitrov จาก Australian Institute for Bioengineering & Nanotechnology ได้ทำการพัฒนาบาร์โคดเรืองแสง (Fluorescent Barcodes) ที่มีชื่อเรียกว่า nanostring ซึ่งโดดเด่นด้านความไวและความแม่นยำ มากกว่าวิธีเดิมๆ ที่ใช้กันอยู่

ระบบ nanostring สามารถนับจำนวนของโมลกุลทางชีวภาพได้อย่างแม่นยำ ทำให้เราสามารถได้ข้อมูล ที่มีความถูกต้องและแม่นยำสูง สำหรับ gene expression

นาโนมอเตอร์อุณหภูมิ ตัวแรกของโลก **แก้ไขข้อผิดพลาดครับ**

By: Mr.JoH on Wed, 16/04/2008 - 09:41

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอลบามา เบอร์มิงแฮม (University of Alabama at Birmingham) ประสบความสำเร็จในการสร้าง นาโนมอเตอร์ ที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิ ระหว่างจุดสองจุด

นาโนมอเตอร์ดังกล่าว ประกอบไปด้วย คาร์บอนนาโนทิวบ์ ที่ล้อมด้วยนาโนทิวบ์ขนาดสั้นกว่า ซึ่งมีพฤติกรรมหมุนรอบแกนของคาร์บอนนาโนทิวบ์ ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้า หรือ ถอยหลังได้

Pages

Subscribe to RSS - Nanotechnology