Mutualism

นักวิทย์พบความลับของความสัมพันธ์หนอนผีเสื้อ-มด... ที่แท้มดโดนหลอกเป็นทาส

By: terminus
Writer
on Sun, 09/08/2015 - 03:37

หนอนผีเสื้อในวงศ์ Lycaenidae หลายชนิดมีความสัมพันธ์กับมดอย่างแนบชิด บางชนิดจะสร้างกลิ่นหลอกให้มดคิดว่าเป็นพวกเดียวกันและขนมันกลับรัง พอเข้าไปอยู่ในรังมด หนอนผีเสื้อก็จะทำตัวเป็นปรสิตสังคม หลอกให้มดงานเอาอาหารมาป้อนมัน บางชนิดก็อุกอาจถึงขั้นจับตัวอ่อนมดกินเป็นอาหารเวลาที่มดเผลอด้วย แต่หนอน Lycaenidae บางชนิดก็มีความสัมพันธ์กับมดในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกัน (mutualism) นั่นคือ ตัวหนอนจะหลั่งน้ำหวานออกมาจากต่อมบนลำตัวเพื่อแลกกับความคุ้มครองของมด มดจะตอบแทนโดยการปกป้องหนอนผีเสื้อจากแมลงตัวห้ำและตัวเบียน

ต้นถั่วส่งสัญญาณเตือนเพื่อนผ่านทางเส้นใยรา

By: terminus
Writer
on Mon, 01/07/2013 - 14:23

พืชหลายชนิดจะมีเชื้อราสร้างเส้นใยรอบๆ หรืออยู่ในราก เชื้อราที่อาศัยร่วมอยู่กับรากพืชในลักษณะนี้เรียกว่า "mycorrhiza" (mycos แปลว่ารา ; rhiza แปลว่าราก) พืชได้ประโยชน์จากราเพราะเส้นใยของราช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซับน้ำและแร่ธาตุจากดิน บางทีเชื้อรายังช่วยจับแบคทีเรียมาตรึงไนโตรเจนให้พืชอีก ในขณะเดียวกันเชื้อราก็ได้ประโยชน์เช่นกัน มันได้มีที่ยึดเกาะเจริญเติบโตตามรากพืชที่ไชลงไปในดิน บางทีก็ได้แทงเส้นใยเข้าไปดูดอาหารจากพืชเป็นของว่างอีก พืชชนิดเดียวกันที่โตในบริเวณใกล้เคียงกันมักจะมีเส้นใย mycorrhiza เชื่อมกันเป็นเครือข่าย มีงานวิจัยหลายช

มด... กองทัพผู้ช่วยตัวน้อยของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง

By: terminus
Writer
on Tue, 15/05/2012 - 17:04

Nepenthes bicalcarata คือต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ขึ้นอยู่ในดินที่ขาดแร่ธาตุไนโตรเจนของป่าพรุบนเกาะบอร์เนียว วิธีการหาอาหารเสริมของมันก็เหมือนกับต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงอื่นๆ นั่นคือ เข้าร่วมทำธุรกิจขายตรง สร้างใบพิเศษรูปร่างกระเปาะที่มีของเหลวไว้ย่อยแมลงหรือสัตว์เล็กๆ ที่หลงตกลงไป

นักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นมานานแล้วว่า มักมีมด Camponotus schmitzi ทำรังอยู่ในใบเกาะ (tendril) ของ Nepenthes bicalcarata

Subscribe to RSS - Mutualism