Morphology

บรรพบุรุษสัตว์มีรกอาจมีหน้าตาคล้ายหนูผี และไม่เคยอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์

By: terminus
Writer
on Sun, 10/02/2013 - 01:01

เป็นเวลานานกว่าสองทศวรรษที่นักชีววิทยาหาทางลงไม่ได้ว่าบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่ม Placentalia (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เลี้ยงตัวอ่อนในครรภ์ด้วยรกที่สมบูรณ์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปัจจุบันเกือบทุกชนิดรวมทั้งมนุษย์จัดอยู่ในกลุ่มนี้) เริ่มต้นสายวิวัฒนาการขึ้นมาเมื่อไรกันแน่ เพราะหลักฐานทางชีวโมเลกุลที่เรียกว่า molecular clock ระบุว่า Placentalia เริ่มโผล่ขึ้นมาบนโลกเมื่อประมาณ 100 ล้านปีที่แล้ว นั่นแปลว่าบรรพบุรุษ Placentalia จะต้องเคยมีชีวิตช่วงหนึ่งกับไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปในรอยต่อยุค Cretaceous-Paleogene (K-Pg boundary) เมื่อประมาณ 65 ล้านปีที่แล้ว แต่นักวิทยาศาสตร์กลับไม่เคยเจอหลักฐ

ทำไมม้าน้ำต้องม้วนหาง

By: terminus
Writer
on Thu, 27/01/2011 - 22:33

นักชีววิทยาเชื่อว่าบรรพบุรุษของม้าน้ำ (seahorse) มีร่างกายตรงๆ คล้ายกับปลาจิ้มฟันจระเข้ (pipefish) ในปัจจุบัน ภายหลังม้าน้ำจึงค่อยเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองให้โค้งๆ เอาหางม้วนพันกับพืชใต้น้ำ แต่เหตุผลที่ทำให้ม้าน้ำวิวัฒนาการรูปร่างนี้ขึ้นมายังเป็นคำถามที่คาใจนักวิทยาศาสตร์รวมทั้งคนที่สนใจม้าน้ำอีกหลายคน

Subscribe to RSS - Morphology