Molecular Genetics

ประโยชน์ใหม่ของทากดูดเลือด...ในงานอนุรักษ์สัตว์ป่า!

By: terminus
Writer
on Tue, 24/04/2012 - 20:15

คนเดินป่าคงรู้จักคุ้นเคยกับทากดูดเลือดเป็นอย่างดี แต่หลังจากที่เห็นเพื่อนร่วมคณะเดินป่าโดนทากกัด Mads Bertelsen แห่ง Copenhagen Zoo ก็เกิดไอเดียใหม่ในการใช้ประโยชน์จากเจ้าทากดูดเลือดตัวน้อย เขาได้ร่วมมือกับ Thomas Gilbert แห่ง Centre for GeoGenetics ของ University of Copenhagen ทำการทดลองเพื่อดูว่าเราสามารถที่จะตรวจสอบหา DNA ของสัตว์เจ้าของเลือดที่โดนทากดูดเลือดกินได้หรือไม่

พวกเขาทดลองโดยใช้ปลิง Hirudo sp. ที่ใช้ในวงการแพทย์ ปลิงจะถูกล่อให้กินเลือดแพะที่บรรจุอยู่ในถุงยางอุ่นๆ หลังจากนั้นปลิงก็จะถูกฆ่าและสกัดเอาเลือดมาวิเคราะห์ DNA เป็นช่วงๆ

เจอญาติของไมโทคอนเดรียอีกสาย... ต้นกำเนิดโรงปั่นพลังงานประจำเซลล์ไม่ใช่ตัวที่เคยคิด

By: terminus
Writer
on Wed, 18/04/2012 - 00:24

นักชีววิทยาส่วนใหญ่ตกลงปลงใจเชื่อกันแล้วว่า ไมโทคอนเดรีย (mitochondria) หรือโรงปั่นพลังงานของเซลล์ยูคารีโอต (เซลล์ที่มีนิวเคลียส) มีต้นกำเนิดมาจากแบคทีเรียใน Class Alphaproteobacterium และเป็นพี่น้องกับแบคทีเรียใน Order Rickettsiales (สมาชิกในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ทำให้เกิดโรค เช่น ไข้ไทฟัส เป็นต้น)

งานวิจัยที่ผ่านมาระบุว่า แบคทีเรียที่ใกล้ชิดกับบรรพบุรุษของไมโทคอนเดรียมากที่สุด คือ แบคทีเรียใน SAR11 clade ซึ่งเป็นแขนงที่อยู่ระหว่างไมโทคอนเดรียและ Rickettsiales

นักวิทยาศาสตร์เจอ DNA สับขาหลอก

By: terminus
Writer
on Sat, 29/01/2011 - 22:22

นักวิทยาศาสตร์รู้มานานแล้วว่าเกลียวคู่ของ DNA สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ แต่ทีมวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมิชิแกนและมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ภายใต้การดูแลของ ศ. Hashim M. Al-Hashimi ได้พบว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ DNA สามารถเกิดขึ้นได้เองแม้จะไม่มีการรบกวนจากภายนอก แบบว่าอยู่ดีๆ นึกอยากจะเปลี่ยน มันก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนเองเลย

RNA ก็สะกดรหัสพันธุกรรมผิดกันได้

By: terminus
Writer
on Wed, 10/11/2010 - 01:50

ในวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลมีแนวคิดหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของแนวคิดทั้งหมดในสาขาวิชานี้เลย ทุกอย่างในสาขาล้วนต่อยอดมาจากแนวคิดนี้ทั้งสิ้น สิ่งนั้นเรียกว่า "Central Dogma" หลักการสั้นๆ ก็มีแค่ DNA เก็บข้อมูลพันธุกรรม, ข้อมูลใน DNA แปลงไปเป็น RNA, ข้อมูลบนสาย RNA ก็แปลงไปเป็นโปรตีนทำหน้าที่ต่างๆ ในเซลล์

ขั้นตอนแต่ละขั้นใน Central Dogma จะมีระบบตรวจสอบความถูกต้องที่เข้มงวดมากๆ ซึ่งผมไม่ขอลงละเอียดในที่นี้ (จริงๆ คือลืมไปหมดแล้ว เนียนนน ^.^) โอกาสความผิดพลาดแทบจะไม่ต่างจากศูนย์เท่าไร

Subscribe to RSS - Molecular Genetics