Model

แข่งขันออกแบบสะพาน และอาคารต้านแผ่นดินไหว ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

By: mnop on Thu, 25/11/2010 - 08:08
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับ ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ประกวดออกแบบชิงรางวัลใน 2 หัวข้อ 1 - ออกแบบสะพานจำลอง - ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา - http://civil.eng.cmu.ac.th/news/2010/11/24/486 2 - ออกแบบอาคารจำลองต้านแรงแผ่นดินไหว - ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา - http://civil.eng.cmu.ac.th/news/2010/11/24/487

คณิตศาสตร์ช่วยสังเกตการนอนหลับ

By: Mr.JoH on Wed, 07/05/2008 - 23:07

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ (University of Queensland) ได้พัฒนาวิธีการวัด รูปแบบของการหายใจของเด็กทารกขึ้นมาใหม่ และสามารถนำไปใช้กับผู้ใหญ่ไ้ด้ด้วย

นักศึกษาระดับปริญญาเอก Philip Terrill ได้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งอยู่บนพื้นฐาน ของทฤษฏีความยุ่งเหยิง (Chaos Theory) โดยข้อมูลที่จะนำมาใ้ช้ในการคำนวน จะได้มาจกอุปกรณ์การวัด ซึ่งติดตั้งอยู่รอบหน้าอกของเด็กทารกที่ทำการวัด

วิธีการสังเกตการนอนหลับในปัจจุบัน จะต้องให้เด็กอยู่ในห้องที่กำหนด โดยมีอุปกร์พิเศษ, มีพยาบาล, หมอ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ ในการสังเกต

แบบจำลองวิเคราะห์ตลาดหุ้น สามารถนำมาใช้กับระบบนิเวศได้ด้วย !!

By: Mr.JoH on Sat, 05/01/2008 - 12:21

จำนวนประชากรของสัตว์และตลาดหุ้น ล้วนแต่ยากที่จะทำการพยากรณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ทั้งสองอย่างนี้มักจะถูกกำหนดโดยปัจจัยหลายอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ และความเป็นอิสระของแต่ละระบบ

การประมาณจำนวนประชากรของสัตว์อย่างละเอียด เพิ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา ซึ่งคงเทียบไม่ได้กับการคาดการณ์ตลาดหุ้น ซึ่งข้อมูลที่บันทึกของตลาดหุ้นนั้น ทำได้ละเอียดกว่าประชากรของสัตว์มากๆ

แต่เทคนิคใหม่ที่นักวิจัยได้ทำการพัฒนาขึ้นมา ที่มีชื่อเรียกว่า "Dewdrop Regression" สามารถทำนายประชากรของปลาได้อย่างแม่นยำ โดยอาศัยข้อมูลย้อนหลังของปลาเพียงแค่ 3% เมื่อเทียบกับวิธีการแบบอื่น

แบบจำลองสภาพอากาศที่ใช้อยู่ อาจไม่ถูกต้องอย่างที่คิด

By: Mr.JoH on Thu, 13/12/2007 - 00:50

สาเหตุที่ทำให้ อัล กอร์ และ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกากาศ หรือ ไอพีซีซี ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาสันติภาพในปีนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการที่ออกมาชี้ใช้ชาวโลกเห็นถึงความสำคัญของภาวะที่โลกร้อนในปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยที่ อัล กอร์ สามารถสรุปได้ว่าโลกของเราร้อนขึ้น ก็เนื่องมาจากการเก็บข้อมูลและแบบจำลองสภาพภูมิกาอาศที่สามารถทำนายการเกิดภาวะโลกร้อนได้

Bioinformatics Toolbox

By: Explorinex on Sun, 25/11/2007 - 20:53

เดี๋ยวนี้ อะไรๆ ที่เกี่ยวกับ สุขภาพและร่างกาย ดูจะเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจกันมากขึ้นครับ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี

เพื่อให้เนื้อหาเข้ากับเว็บ ผมจะนำเสนอ Bioinformatics Toolbox 3.0 เป็นตัวช่วยสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพ ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมเสริมของ MATLAB ซึ่งได้รับรางวัล Scientific Computing Products of the year 2005 หลายคนที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์คงคุ้นเคยกับชุดโปรแกรม MATLAB กันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว เนื่องจากมีเครื่องมือสำคัญๆ ในการคำนวนทางคณิตศาสตร์สถิติ และวิทยาศาสตร์ จำนวนมาก

แบบจำลองการระบาดของโรค SARS

By: Mr.JoH on Wed, 21/11/2007 - 17:36

นักวิจัยจากสหรัฐ, อิตาลี และ ฝรั่งเศส ได้ร่วมก้นพัฒนาแบบจำลองเพื่อใช้ในการอธิบาย การแพร่ระบาดของโรค SARS ขึ้นมา โดยใช้ข้อมูลจากการแพร่ระบาด ในช่วงปี ค.ศ. 2002-2003

แบบจำลองที่ได้นี้ สามารถทำนายได้ว่าจะเกิดการระบาดที่ไหน การระบาดในสถานที่ถัดไปจะเป็นอย่างไร รวมถึงความรุนแรงในการระบาดด้วย ซึ่งจากการทดสอบ พบว่าแบบจำลองนี้สามารถทำงานได้อย่าถูกต้อง

ที่มา - Eurekalert?

ระบบควบคุมจราจรแบบใหม่

By: Mr.JoH on Fri, 16/11/2007 - 20:31

ปัญหาการจราจร ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญสำหรับเมืองใหญ่ๆในปัจจุบัน นอกจากจะทำให้เสียเวลาในการเดินทางแล้ว ยังทำให้เกิดปัญหาด้านมลพิษต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, การใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง รวมถึงปัญหายอดฮิตระดับโลกในปัจจุบัน นั่นก็คือปัญหาโลกร้อน
ปริมาณยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น ทำให้ปัญหาในการจัดการจราจรยิ่งยากขึ้นเป็นเงาตามตัว หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าระบบและวิธีที่ใช้ในการจัดการระบบสัญญาณไฟจราจร ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เป็นผลพวงมาจากการออกแบบ เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา

นักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการจำลองการสังเคราะห์แสง

By: Mr.JoH on Tue, 13/11/2007 - 02:02

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิลินอยส์ (Illinois University) ประสบความสำเร็จในการพัฒนา แบบจำลองในการสังเคราะห์แสง ซึ่งถือเป็นแบบจำลองแรก ที่สามารถจำลองขั้นตอนในการสังเคราะห์แสงได้ทั้งหมด
การสังเคราะห์แสง (Photosynthesis) เป็นการเปลีย่นพลังงานจากแสงอาทิตย์ ให้กลายเป็นพลังงานเคมี ซึ่งสามารถพบได้ในสิ่งมีชีวิตหลายชนิด เช่น พืช, สาหร่าย และแบคทีเรียบางชนิด

ในการสังเคราะห์แสงของพืช เกี่ยวพันกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีหลายชนิด ซึ่งต้องการ เอนไซม์ของโปรตีนจำนวนหนึ่ง และองค์ประกอบทางเคมีอีกหลายชนิด ซึ่งการสังเคราะห์แสงส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นที่ใบของพืช

Subscribe to RSS - Model