Mitsubishi

มิตซูบิชิเตรียมสร้างอาคารสาธิต ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงทั้งหลัง

By: lew
Writer
on Sat, 03/10/2015 - 14:56

มิตซูบิชิอิเล็กทริกประกาศสร้างอาคารสาธิตในจังหวัดคากาวะ เป็นอาคารสามชั้น พื้นที่ใช้สอย 180 ตารางเมตร ความพิเศษของอาคารนี้คือมันจะใช้ไฟฟ้ากระแสตรงทั้งหลัง โดยทางมิตซูบิชิไม่ได้ระบุรายละเอียดสเปคไฟฟ้าที่ใช้ แต่ระบุว่าจะใช้ไฟฟ้ากระแสตรงความต่างศักย์ปานกลาง (ต่ำกว่า 1,500 โวลต์)

แนวทางการใช้ไฟฟ้ากระแสตรงในอาคารได้รับความสนใจขึ้น จากการที่อุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมาก เช่น คอมพิวเตอร์ ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นหลัก และเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ต้องสูญเสียพลังงานไปกับการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรง

ทางมิตซูบิชิระบุว่าอาคารนี้จะใช้สายไฟที่บางลง เพื่อต้นทุนในการวางสายไฟ

มิตซูบิชินำเสนอผลงานพัฒนาประสิทธิภาพโซลาร์เซลล์

By: lew
Writer
on Mon, 08/09/2008 - 00:07

โซลาร์เซลลแบบที่ใช้กันในทุกวันนี้มักเป็นแบบ polycrystsalline-siligon โดยมักมีความหนาอยู่ที่ 180 ไมโครเมตร แต่ด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่ จึงมีความพยายามที่จะผลิตโซลาร์เซลล์ที่บางกว่าเดิมให้เหลือ 100 ไมโครเมตร

ทางมิตซูบิชิได้ประกาศในงานว่าโซลาร์เซลล์แบบบางนี้สามารถทำประสิทธิภาพได้ถึงร้อยละ 17.4 แล้ว และส่วนโซลาร์เซลล์แบบ 180 ไมโครเมตรนั้นก็สามารถดึงประสิทธิภาพขึ้นไปถึงร้อยละ 18.6 ด้วยเทคนิคการเรียงเซลล์แบบรังผึ้งเพื่อลดแสงสะท้อนที่จะลดประสิทธิภาพของเซลล์ลง

โปสเตอร์งานวิจัยทั้งสองชิ้นแสดงอยู่ที่งาน EU PVSEC

ญี่ปุ่นลงทุนขนานใหญ่ในโรงงานโซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบาง

By: lew
Writer
on Tue, 26/08/2008 - 22:01

สองบริษัทยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นคือ มิตซูบิชิและซันโยกำลังเตรียมการเพิ่มกำลังผลิตโซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบางกันขนานใหญ่ โดยทางด้านมิตซูบิชิเองมีโครงการ PV ที่ไม่ระบุมูลค่า และทางซันโยนั้นประกาศว่ากำลังลงทุนในศูนย์พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ขั้นสูงแห่งใหม่เป็นเงินกว่า 70 ล้านดอลลาร์

Subscribe to RSS - Mitsubishi