Mirage

ปาฏิหาริย์? พระอาทิตย์สองดวงปรากฏที่จีน

By: terminus
Writer
on Sun, 06/03/2011 - 13:31

เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวว่า Betelgeuse จะระเบิดเร็วๆ นี้ กลายเป็นซุปเปอร์โนวาเปล่งแสงสว่างมหาศาลจนกระทั่งมนุษย์บนโลกจะเห็นว่ามีดวงอาทิตย์ส่องสว่างอยู่บนฟ้าถึงสองดวง แม้ข่าวนี้จะถูกวิจารณ์อย่างหนักจากนักดาราศาสตร์ในเวลาต่อมา (อ่าน หมายเหตุท้ายข่าว) แต่เรื่องดวงอาทิตย์สองดวงก็ยังคงเป็นที่สนใจของสำนักข่าวทั่วโลกอยู่ดี

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2011 ที่ผ่านมา รายการข่าวโทรทัศน์ในประเทศจีนรายงานว่ามีผู้พบเห็นดวงอาทิตย์สองดวงปรากฏขึ้นที่เส้นขอบฟ้าและได้ถ่ายวิดีโอเอาไว้ ลองดูภาพข่าวได้จากคลิปข้างล่าง

Subscribe to RSS - Mirage