Microscope

ดวงตาดิจิตอล

By: orbitalz
Writer
on Wed, 27/02/2013 - 00:35

เคยพาทุกท่านไปชมภาพ micrography สวยๆ กันมาแล้ว วันนี้จะชวนทุกท่านทำตัวให้เล็กลงไปอีกกับการลงไปทัวร์โลกแห่ง microscope กัน

การถ่ายภาพแบบ micrography จะต่างกับการถ่ายภาพด้วย microscope ตรงวิธีของแสงที่เข้าไปสู่ยังหน่วยบันทึกภาพ

ถ้าเป็น micrography แสงจะตกลงไปยังวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่เลนส์และหน่วยบันทึกภาพต่อไป

ถ้าเป็น microscope เราจะอาศัยหลัก trans-illumination คือแสงจะผ่านทะลุผ่านวัตถุเข้าสู่เลนส์ จนถึงหน่วยบันทึกภาพ

"ชั่งน้ำหนัก" เซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์

By: terminus
Writer
on Mon, 10/09/2012 - 22:00

ทีมนักวิทยาศาสตร์อันประกอบด้วย Kevin G. Phillips, Steven L. Jacques, และ Owen J. T. McCarty แห่ง Oregon Health & Science University (OHSU) ได้คิดค้นเทคนิคใหม่ที่สามารถชั่งน้ำหนักเซลล์เม็ดเลือดแดงแต่ละเซลล์โดยใช้อุปกรณ์เพียงแค่กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาเชื่อมต่อกับกล้องถ่ายรูปดิจิตอล บวกกับการคำนวณเพียงเล็กน้อย

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน DIY

By: terminus
Writer
on Fri, 25/03/2011 - 00:56
Topics: 

กระทาชายชาวอเมริกานามว่า Ben Krasnow ใช้เวลาว่างสุดสัปดาห์ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2011 ที่ผ่านมาทำโครงการ DIY (Do-It-Yourself) สร้างกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) จากชิ้นส่วนอุปกรณ์ดาดๆ ที่หาได้ทั่วไป เช่น ออสซิลโลสโคปเก่าๆ, ปืนยิงอิเล็กตรอนจากทีวีรุ่นโบราณ, ท่อทองแดง เป็นต้น และเมื่อวันที่ 21 มีนาคม เขาก็สามารถสร้างภาพขยายจากกล้องจุลทรรศน์นี้ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก เขาจึงป่าวประกาศไว้ในบล็อกของตัวเอง ให้คนอื่นๆ ได้เข้า

กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

By: terminus
Writer
on Thu, 03/03/2011 - 01:23
Topics: 

ตามทฤษฎีที่นักเรียนวิทยาศาสตร์เรียนกันมากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Optical microspcope) จะไม่มีทางสามารถเห็นรายละเอียดเกินกว่าค่า diffraction limit ของแสงได้ ซึ่งสำหรับแสงในช่วงที่ตามองเห็น (visble light) จะมีค่าอยู่ประมาณ 200-700 นาโนเมตร (ในทางปฏิบัติ กำลังขยายสูงสุดของกล้องจุลทรรศน์จะเห็นความละเอียดต่ำกว่านี้อีก เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของเลนส์) และนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องมีกล้องจุลทรรศน์แบบอื่นๆ เช่น scanning tunneling microscope (STM), scanning electron microscope (SEM), transmission electron microscope (TEM) และ atomic force microscope (AFM)

กล้องจุลทรรศน์ใหม่ให้รายละเอียดเซลล์ได้โดยไม่ต้องย้อมสี

By: lew
Writer
on Mon, 22/11/2010 - 01:18

กล้องจุลทรรศน์สามมิติรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดย Institute for Soft Matter and Functional Materials ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งสหรัฐฯ ได้แถลงถึงความสำเร็จในการถ่ายภาพเซลล์โดยมีรายละเอียดสูงมาก

ภาพที่ได้จากกล้องนี้มีรายละเอียดครบถ้วนทั้งผนังนิวเคลียสสองชั้น, ช่องเมมเบรนของนิวเคลียส, ไลโซโซม, และรายละเอียดอื่นๆ ที่ความละเอียดระดับ 30 นาโนเมตร โดยรายละเอียดระดับนี้ไม่สามารถเก็บภาพได้จากกล้องจุลทรรศน์แบบแสงปรกติอีกแล้ว

นักวิจัยเปลี่ยนกล้องติดโทรศัพท์ให้เป็นกล้องจุลทรรศน์

By: pawinpawin
Writer
on Thu, 23/07/2009 - 00:16

นักวิจัยนำทีมโดย David N. Breslauer จาก University of California Berkeley นั้นได้ค้นพบวิธีการติดตั้งเลนส์เพิ่มเพื่อเปลี่ยนกล้องติดโทรศัพท์ธรรมดาๆ ให้เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่สามารถส่องดูเม็ดเลือด และเชื้อมาลาเรียได้

Subscribe to RSS - Microscope