MATLAB

Bioinformatics Toolbox

By: Explorinex on Sun, 25/11/2007 - 20:53

เดี๋ยวนี้ อะไรๆ ที่เกี่ยวกับ สุขภาพและร่างกาย ดูจะเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจกันมากขึ้นครับ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี

เพื่อให้เนื้อหาเข้ากับเว็บ ผมจะนำเสนอ Bioinformatics Toolbox 3.0 เป็นตัวช่วยสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพ ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมเสริมของ MATLAB ซึ่งได้รับรางวัล Scientific Computing Products of the year 2005 หลายคนที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์คงคุ้นเคยกับชุดโปรแกรม MATLAB กันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว เนื่องจากมีเครื่องมือสำคัญๆ ในการคำนวนทางคณิตศาสตร์สถิติ และวิทยาศาสตร์ จำนวนมาก

Subscribe to RSS - MATLAB