Mathematics

นักคณิตศาสตร์รัสเซียปฏิเสธรางวัลล้านดอลลาร์

By: lew
Writer
on Fri, 02/07/2010 - 01:53

Grigori Yakovlevich Perelman นักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซียผู้ได้พิสูจน์ Poincaré conjecture หนึ่งในหกปัญหาคณิตศาสตร์ที่มีรางวัล 1 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ที่แก้ปัญหาได้ ก็ได้ปฏิเสธที่จะออกมารับรางวัลนี้แล้ว

Perelman ตีพิมพ์บทพิสูจน์ Poincaré conjecture ออกมาเป็นชุดตั้งแต่ปี 2002 โดยบทพิสูจน์ของเขาได้รับการยืนยันอย่างน้อยสามครั้งตั้งแต่ปี 2006 ถึงปี 2008 แต่หลังจากปี 2006 เป็นต้นมาเขาก็เริ่มลดการทำงานคณิตศาสตร์และเก็บตัวเงียบในอพาร์ทเมนต์ของเขา

พบแบบแผนใหม่ของเลขจำนวนเฉพาะ

By: lew
Writer
on Mon, 11/05/2009 - 02:06

เลขจำนวนเฉพาะที่เป็นรากฐานของระบบสมการหลายๆ อย่างโดยเฉพาะระบบรักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่บนโลกในตอนนี้นั้นมีคุณสมบัติที่แปลกประหลาดอย่างหนึ่งคือเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าตัวเลขจำนวนเฉพาะตัวถัดไปนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใหร่ บางครั้งการเว้นช่วงก็สั้น บางครั้งก็ยาวจนเหมือนไม่มีแบบแผน

เคี้ยวหมากฝรั่งอาจทำให้คิดเลขได้ดีขึ้น

By: pawinpawin
Writer
on Fri, 24/04/2009 - 13:54

มีงานวิจัยใหม่ ซึ่งทำการศึกษาโดย Craig Johnston และคณะจาก Baylor College of Medicine และได้นำเสนอที่งานประชุมวิชาการของ American Society for Nutrition เชื่อว่าการที่ได้เคี้ยวหมากฝรั่งระหว่างคิดเลขนั้นอาจจะทำให้คิดเลขได้ดีขึ้นครับ

รัฐสภาสหรัฐอนุมัติ ให้วันที่ 14 มีนาคม เป็น "วัน Pi แห่งชาติ"

By: mk
Writer
on Sat, 14/03/2009 - 22:35

ฟังดูแปลกๆ แต่ก็เกิดขึ้นแล้วครับ สภาคองเกรสของสหรัฐ ลงมติให้วันที่ 14 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน Pi แห่งชาติ (National Pi Day)

ถ้าใครยังไม่เก็ตก็ลองกลับไปนึกค่า Pi ที่เราเคยเรียนกันสมัยประถม (หรือมัธยมหว่า?) ว่า Pi นั้นมีค่า 3.14159... เห็นเลข 3.14 หรือยัง?

งานนี้สมาคมวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์หลายแห่งในสหรัฐได้รวมตัวกันยื่นข้อเสนอนี้ต่อสภา ซึ่งเหตุผลสนับสนุนก็คือจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวในการเรียนด้านคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

นักคณิตศาสตร์ ค้นพบจำนวนเฉพาะใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมา

By: Mr.JoH on Sun, 28/09/2008 - 21:55

นักคณิตศาสตร์จาก UCLA ได้ค้นพบจำนวน Mersenne Prime ซึ่งเป็นจำนวน Mersenne Prime ลำดับที่ 46 และมีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจบัน โดยมีขนาดกว่า 13 ล้านหลัก

ทางกลุ่มของผู้ค้นพบ ได้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์กว่า 75 เครื่อง ซึ่งทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Windows XP โดยจำนวนดังกล่าว ได้รับการยืนยันจากเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบอื่นๆ ที่ใช้อัลอกริทึมต่างกันไป

พบเลข Mersenne Prime ตัวที่ 45

By: mk
Writer
on Thu, 28/08/2008 - 20:46

เลข Mersenne Prime คือจำนวนเฉพาะที่สามารถเขียนด้วยสมการ 2n-1 ได้ (เช่น 3 7 31) โดยก่อนหน้านี้มีการค้นพบ Mersene Prime ไปแล้ว 44 ตัว ช่วงหลังจากปี 1996 เป็นต้นมาได้เกิดโครงการ Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) ซึ่งใช้การประมวลผลแบบกระจายช่วยคำนวณหาว่า ตัวเลขใดเป็น Mersenne Prime บ้าง

กีกคณิตศาสตร์ ส่งผลให้คนเลือกเรียนคณิตศาสตร์น้อยลง

By: Mr.JoH on Tue, 13/05/2008 - 00:20

ถ้าหากลองให้คนทั่วไป จินตนาการถึงภาพนักคณิตศาสตร์อัจฉริยะ หลายคนคงจะนึกถึงภาพชายวัยกลางคน ผมขาวโพลนทั้งศีรษะ ในมือชอล์คเขียนสมการที่คนธรรมดาดูแล้วไม่มีวันเข้าใจ พูดจาติดๆ ขัดๆ สื่อสารกัีบคนไม่ค่อยรู้เรื่อง

ภาพลักษณ์ดังกล่าวของนักคณิตศาสตร์ ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาในสาขานี้อย่างสำคัญ

คณิตศาสตร์ช่วยสังเกตการนอนหลับ

By: Mr.JoH on Wed, 07/05/2008 - 23:07

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ (University of Queensland) ได้พัฒนาวิธีการวัด รูปแบบของการหายใจของเด็กทารกขึ้นมาใหม่ และสามารถนำไปใช้กับผู้ใหญ่ไ้ด้ด้วย

นักศึกษาระดับปริญญาเอก Philip Terrill ได้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งอยู่บนพื้นฐาน ของทฤษฏีความยุ่งเหยิง (Chaos Theory) โดยข้อมูลที่จะนำมาใ้ช้ในการคำนวน จะได้มาจกอุปกรณ์การวัด ซึ่งติดตั้งอยู่รอบหน้าอกของเด็กทารกที่ทำการวัด

วิธีการสังเกตการนอนหลับในปัจจุบัน จะต้องให้เด็กอยู่ในห้องที่กำหนด โดยมีอุปกร์พิเศษ, มีพยาบาล, หมอ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ ในการสังเกต

Pages

Subscribe to RSS - Mathematics