Lightning

ฟ้าผ่าอาจทำให้ปวดหัวบ่อยขึ้น

By: a08
Writer
on Sat, 26/01/2013 - 17:01

จากหลายๆการศึกษาก่อนๆ เราพบว่าสภาพอากาศ (รวมถึงความกดอากาศ หรือแม้กระทั่งความชื้น) มีผลทำให้เริ่มปวดหัวได้ แต่งานวิจัยนี้ชี้ชัดให้เห็นว่า มันเกี่ยวข้องกันจริงๆ

คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัย Cincinati ได้ทำการเปิดเผยว่าสภาพอากาศมีผลต่อการเริ่มต้นปวดหัวและไมเกรน โดยผลการทดลองนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Cephalalgia ฉบับวันที่ 24 มกราคม 2556 ซีึ่งเป็นงานวิจัยแรกๆที่เชื่อมโยงอาการปวดหัวเข้ากับสภาพทางภูมิอากาศ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยไมเกรนเรื้อรัง

รังสีเอ็กซ์ในสายฟ้าถูกถ่ายภาพได้แล้ว!

By: mementototem
Writer
on Mon, 20/12/2010 - 21:05

ข่าวเก่านิดนึง (14 ธ.ค.) พอดีตอนนั้นหารูปประกอบไม่ได้ (ไม่แน่ใจเรื่องรูป) หลังจากนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจอีก

เรารู้ว่าฟ้าผ่าเกิดจากการที่มีประจุลบเกิดขึ้นในก้อนเมฆ แล้วมันก็ถูกปลดปล่อยลงมาเชื่อมกับประจุบวกที่เกิดจากผิวดิน เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จเราก็จะได้เห็นฟ้าผ่าที่เกิดจากการคายประจุ กระแสไฟฟ้าถูกถ่ายเท เกิดอิออนในอากาศ

Subscribe to RSS - Lightning