Life

ชีวิตอาจถูกปั้นแต่งขึ้นในเจลดินเหนียว

By: terminus
Writer
on Fri, 15/11/2013 - 18:20

ในแรกเริ่มเดิมที ดาวเคราะห์โลกของเรายังไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ การทดลองหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าสารอินทรีย์ที่เป็นตัวตั้งต้นชีวิตน่าจะเริ่มขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีในโลกยุคบรรพกาล (การทดลองที่โ่ด่งดังที่สุดคงเป็นการทดลองของ Miller–Urey ใน ค.ศ. 1953) แล้วปฏิกิริยาก็ค่อยๆ ทวีความซับซ้อนขึ้น จากปฏิกิริยาเคมีก็กลายเป็นชีวเคมี อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนักชีววิทยาก็ยังคงไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าปฏิกิริยาที่ให้กำเนิดชีวิตนั้นมีขั้นตอนความเป็นมาอย่างไร

สารตั้งต้นแห่งชีวิตอาจมีจุดกำเนิดที่ดาวอังคาร?

By: terminus
Writer
on Tue, 03/09/2013 - 05:33

ชีวิตเริ่มต้นขึ้นมาได้เมื่อสารชีวเคมีรู้จักการจำลองตัวเอง สิ่งที่จะจำลองตัวเองได้ก็ต้องมีข้อมูลในตัวเองซะก่อน หากว่ากันตามทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับกันมากที่สุดในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าชีวิตบนโลกแบบที่เรารู้จักนั้นเริ่มจาก RNA และเราเรียกทฤษฎีนี้ว่า "RNA World Hypothesis" (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RNA World Hypothesis ได้จาก jusci.net/node/2791)

RNA อาจไม่ได้มาก่อน DNA

By: terminus
Writer
on Mon, 17/09/2012 - 04:49

แม้ว่าชีววิทยาจะยังหาคำตอบเรื่องกำเนิดแห่งชีวิตไม่ได้ แต่นักชีววิทยาเกือบทั้งโลกก็พร้อมใจเชื่อกันว่า มีช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ชีวิตในตอนแรกเริ่ม -ไม่ว่ามันจะมีหน้าตาอย่างไรก็ตาม- เคยใช้ RNA เป็นตัวเก็บพันธุกรรมก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ DNA เนื่องจาก deoxyribonucleotide ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของ DNA ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เองในธรรมชาติ ส่วน ribonucleotide ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของ RNA มันพอจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เองจากสารอนินทรีย์และพลังงานที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือในโลกยุคแรก หลังจากที่ชีวิตเริ่มจัดระเบียบตัวเองได้แล้ว มันก็เริ่มเปลี่ยนการบันทึกพันธุกรรมลง RNA มาบันทึกลง DNA เราเรียกสมมติฐานนี้ว่า "RNA

ชีวิตเกิดในทะเลหรือในน้ำจืด?

By: terminus
Writer
on Mon, 23/01/2012 - 02:41

หนึ่งในคำถามทางชีววิทยาที่สะกิดติ่งหัวใจนักชีววิทยามากที่สุด คือ คำถาม "ชีวิตกำเนิดมาได้อย่างไร?" ฟังดูแล้วมันเป็นคำถามพื้นฐานที่ชีววิทยาควรรู้คำตอบก่อนที่จะมีวิชาชีววิทยาด้วยซ้ำ (จะเรียนเกี่ยวกับชีวิตไปทำไม ถ้าไม่รู้ว่ามันเกิดมาได้อย่างไร) แต่คำตอบที่คุณจะได้จากนักชีววิทยาในทุกวันนี้ก็คือ "เรา(ยัง)ไม่รู้"

นักวิทยาศาสตร์สาธิตการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ได้เป็นครั้งแรก

By: terminus
Writer
on Sun, 22/01/2012 - 20:32

การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (multicellular life) เป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของวิวัฒนาการชีวิตเท่าที่ได้เคยเกิดมาบนโลกนี้ นักชีววิทยาหลายคนเชื่อว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นจะต้องซับซ้อนและกินระยะเวลายาวนานหลายต่อหลายรุ่น

แต่การทดลองของทีมวิจัยที่นำโดย William Ratcliff แห่ง University of Minnesota ได้ใช้ยีสต์จำลองเหตุการณ์ของวิวัฒนาการการกำเนิดสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ถือเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถสาธิตขั้นตอนของการเปลี่ยนผ่านจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมาเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ในห้องทดลองได้...

นักวิทยาศาสตร์เจาะความลับ DNA ของคนที่อายุยืนที่สุดในโลก

By: terminus
Writer
on Tue, 18/10/2011 - 22:02

ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่นำโดย นพ. Henne Holstege แห่ง VU University Medical Center ได้เริ่มโครงการค้นหาความลับทางพันธุกรรมที่ทำให้ผู้หญิงชาวเนเธอร์แลนด์คนหนึ่งมีอายุยืนยาวถึง 115 ปี

คนน้ำใจงามจะมีอายุยืน

By: terminus
Writer
on Mon, 12/09/2011 - 21:23

ใครที่ไม่เชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ดี คงต้องหันกลับมาอ่านข่าวนี้แล้วแหละ เมื่อมีงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนจะได้รับสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิต นั่นคือ อายุที่ยืนยาวขึ้น

ทีมวิจัยที่นำโดย Sara Konrath แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกน ได้ติดตามข้อมูลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 10,317 คนในรัฐ Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 1957 ถึง 2008 กลุ่มตัวอย่างมีทั้งชายและหญิงอย่างละประมาณครึ่งต่อครึ่ง รายละเอียดของข้อมูลที่ติดตาม ได้แก่ ข้อมูลทางด้านสุขภาพ ความถี่ในการอาสาช่วยงานสาธารณะ เหตุผลในการออกช่วยงาน การสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า ฯลฯ

หินลอยน้ำอาจเป็น "บ้านหลังแรก" ของชีวิต

By: terminus
Writer
on Wed, 07/09/2011 - 02:01

หินพัมมิซ (pumice) เป็นหินที่เกิดจากลาวาที่พ่นออกมาจากภูเขาไฟแล้วเย็นตัวและลดความดันอย่างรวดเร็ว ลักษณะพิเศษของหินพัมมิซคือมีรูพรุนทำให้มันสามารถลอยน้ำได้

ศ. Martin Brasier แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดและคณะ ได้เขียนบทความลงวารสาร Astrobiology เสนอว่าหินพัมมิซนี่แหละคือบ้านหลังแรกที่ชีวิตได้ก่อกำเนิดขึ้น หรืออย่างน้อยก็เป็นบ้านที่สิ่งมีชีวิตพวกแรกๆ ใช้เป็นจุดเริ่มของวิวัฒนาการ

ลักษณะของหินพัมมิซที่ทำให้ทีมวิจัยเชื่อเช่นนั้น ได้แก่

  • มีสัดส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตร (surface-area-to-volume ratio) สูง

วิวัฒนาการของชีวิตบนโลกอาจไม่ต้องการดวงจันทร์

By: terminus
Writer
on Mon, 08/08/2011 - 21:56

นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเชื่อว่าดวงจันทร์เป็นปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นของวิวัฒนาการแห่งสรรพชีวิตบนโลกนี้ หากไม่มีดวงจันทร์เบ้งๆ คอยรักษาสมดุลของแรงโน้มถ่วง แกนหมุนของโลกจะแกว่งกลับไปกลับมาด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงประมาณ 85 องศาต่อ 100,000 ปี ซึ่งนั่นหมายความว่าโลกจะต้องเผชิญกับยุคหนาวจัดสลับกับยุคร้อนจัดอย่างแปรปรวน จนสิ่งมีชีวิตไม่มีเวลาพอที่จะวิวัฒนาการปรับตัวได้ทัน

Subscribe to RSS - Life