Lice

หลักฐานจากเหาชี้ "นกกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเตรียมครองโลกมาตั้งแต่ก่อนไดโนเสาร์สูญพันธุ์"

By: terminus
Writer
on Thu, 07/04/2011 - 00:42

จากหลักฐานทางชีววิทยาโมเลกุลและหลักฐานฟอสซิล ทีมนักวิจัยที่นำโดย Kevin Johnson แห่งมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ พบว่าเหามีการเกิดสปีชีส์ใหม่อย่างมโหฬาร (radiation) ตั้งแต่เมื่อ 125 ล้านปีที่แล้ว ถึง 100 ล้านปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์ยังคงครองโลกอยู่

เหาเป็นแมลงปรสิตบนร่างกายของนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ส่วนใหญ่เหาแต่ละชนิดมักจะดูดเลือดจากสัตว์เพียงชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นการติดตามวิวัฒนาการของเหาก็ทำให้เรามองเห็นเงารางๆ ของวิวัฒนาการของสัตว์ที่โดนเหาเกาะดูดเลือดด้วย

เพราะเหา ทำให้เรารู้ว่ามนุษย์เริ่มใส่เสื้อผ้าครั้งแรกเมื่อไร

By: terminus
Writer
on Sat, 08/01/2011 - 22:40

เหาเป็นปรสิตที่คงไม่มีใครต้องการเก็บไว้กับตัว แต่อย่างน้อยมันก็มีประโยชน์ในการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องเวลาจุดเริ่มต้นที่มนุษย์เริ่มใส่เสื้อผ้า เพราะการจะไปขุดหาหลักฐานของเสื้อผ้าตัวแรกแห่งมนุษยชาตินั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ นักวิทยาศาสตร์คาดกันว่าเสื้อผ้าในยุคแรกน่าจะเปื่อยสลายหายไปหมดตามกาลเวลา ไม่เหลือทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้ตรวจสอบ

Subscribe to RSS - Lice