Leukemia

หนทางใหม่ในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว: สร้างเม็ดเลือดขาวพิเศษขึ้นมาสู้กับมะเร็ง

By: lew
Writer
on Fri, 12/08/2011 - 00:43

มะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลูคิเมีย - Leukemia) เป็นมะเร็งที่เป็นสาเหตุการตายจำนวนมากทั่วโลกโดยมีอัตราผู้เป็นโรคนี้ในสหรัฐฯ อยู่ที่ 7.6 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน แต่ล่าสุดนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียได้เปิดเผยผลการทดลองใหม่ในมนุษย์ที่น่าจะเป็นหนทางใหม่ที่รักษาโรคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปลูกถ่ายไขกระดูกอาจช่วยรักษาโรคเอดส์ได้

By: mementototem
Writer
on Wed, 15/12/2010 - 16:54

ถึงจะฟังดูแปลก ๆ ที่มันก็เกิดขึ้นจริงกับชายอเมริกันที่อาศัยอยู่ในกรุงเบอร์ลิน เขาติดเชื้อ HIV และเป็นโรคลูคีเมีย (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) เขาได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกในปีพ.ศ. 2550 เพื่อรักษาโรคลูคีเมีย โชคดีที่เลือดของผู้บริจาคนั้นเข้ากันได้อย่างดี และเกิดยีนส์กลายพันธุ์ทำให้มีการต้านเชื้อ HIV โดยธรรมชาติ และในตอนนี้ก็ไม่มีสิ่งที่บ่งบอกว่าเขาเป็นโรคลูคีเมีย หรือโรคเอดส์อีกต่อไป

Subscribe to RSS - Leukemia