Language

กูเกิลเปิดโครงการ Endangered Languages เก็บข้อมูลภาษาที่กำลังหายไป

By: lew
Writer
on Sat, 23/06/2012 - 00:01

ทุกวันนี้ภาษาพูดทั่วโลกนั้นมีมากกว่า 7,000 ภาษา แต่จากการสื่อสารที่มากขึ้นเรื่อยๆ ในศตวรรษนี้ แนวโน้มที่ภาษาที่มีคนใช้ไม่มากพอทำให้ภาษาเหล่านี้กำลังหายไปจากโลกภายในร้อยปีข้างหน้า

ตอนนี้กูเกิลทำแผนที่ภาษาที่อยู่ในข่ายอันตรายทั้งหมด 3,054 ภาษา บางภาษามีคนพูดเหลืออยู่เพียงไม่กี่คน บางภาษาอาจจะเกินพันคนที่ยังพูดกันอยู่

ตัวเว็บเปิดให้สมาชิกอัพโหลดวิดีโอตัวอย่างภาษาเหล่านี้เพื่อเก็บรักษาข้อมูลไว้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

กูเกิลระบุว่าจะช่วยพัฒนาและดูแลเพียงช่วงแรก และการดูแลในระยะยาวจะอยู่กับนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ต่อไป

ประเทศกว้างๆ มีความหลากหลายน้อยกว่าประเทศยาวๆ

By: terminus
Writer
on Thu, 14/06/2012 - 02:47

ในหนังสือขายดี Guns, Germs and Steel ของ Jared Diamond ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1997 เสนอคำอธิบายเชิงภูมิประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเหตุผลว่าทำไมอารยธรรมของยูเรเซียถึงได้ก้าวรุดหน้าจนแผ่ไปทั่วโลก ขณะที่คนในอารยธรรมส่วนอื่นๆ ของโลกจึงถูกกดให้ยากจน

หนึ่งในหลักการคำอธิบายของ Jared Diamond คือ ความก้าวหน้าทางอารยธรรมจะแพร่กระจายไปในแนวเส้นละติจูด (เส้นแนวนอน, ตะวันออก-ตะวันตก) เดียวกันได้ง่ายกว่าที่จะแพร่ไปทางเส้นลองจิจูด (เส้นแนวตั้ง, เหนือ-ใต้) เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของพื้นที่แนวละติจูดเดียวกันไม่ต่างกันมากนัก สามารถปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ชนิดเดียวกันได้

ภาษาของมนุษย์ยุคแรกอาจเรียงประโยคแบบ "ประธาน-กรรม-กิริยา"

By: terminus
Writer
on Fri, 14/10/2011 - 16:40

ถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง "สตาร์วอร์" ก็คงจำตัวละคร โยดา ปรมาจารย์เจไดตัวเขียวๆ ที่มีเอกลักษณ์ในการพูดด้วยการเรียงประโยคแบบ "กรรม-ประธาน-กิริยา" หากคิดว่าการพูดแบบนี้แปลกแล้ว ภาษาต้นกำเนิดของมนุษย์อาจจะเรียงประโยคแปลกพอๆ กัน

Merritt Ruhlen และ Murray Gell-Mann แห่ง Santa Fe Institute ได้สร้างแผนภูมิของภาษาทั้งหลายในโลก แล้วค่อยๆ ย้อนรอยดูไล่จากแขนงไปจนถึงแก่นว่าแต่ละภาษาเรียงลำดับคำในประโยคอย่างไร

นักภาษาศาสตร์เร่งช่วยอนุรักษ์ภาษาที่มีคนใช้เพียง 3 คน

By: terminus
Writer
on Thu, 21/04/2011 - 18:22

หลังจากน้ำท่วมหนักที่อินโดนีเซียปีที่แล้ว กลุ่มนักภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดรู้ตัวว่าต้องเร่งความพยายามในการเข้าไปช่วยเก็บรักษาภาษา Dusner ซึ่งเป็นภาษาที่ทุกวันนี้มีคนใช้เพียง 3 คน แม้ว่าเจ้าของภาษาทั้งสามจะโชคดีรอดชีวิตจากภัยน้ำท่วมมาได้ก็ตาม

ภาษา Dusner เป็นภาษาท้องถิ่นของหมู่บ้านในป่าลึก ในจังหวัดปาปัว ประเทศอินโดนีเซีย นักภาษาศาสตร์เพิ่งจะรับรู้ว่ามีภาษานี้อยู่บนโลกเมื่อประมาณปีที่แล้วและพบว่ามันใกล้จะสูญพันธุ์เต็มที ศ. Mary Dalrymple แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดจึงตั้งโครงการเฉพาะเพื่อที่จะอนุรักษ์ภาษานี้ไว้

ภาษาบาเบลอาจจะมีอยู่จริง

By: lew
Writer
on Sat, 16/04/2011 - 01:42

งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Auckland โดย Quentin Atkinson ได้ศึกษารากของภาษาต่างๆ จำนวน 504 ภาษาโดยมุ่งเน้นที่หน่วยเสียง (phoneme) ของภาษาต่างๆ โดยที่ก่อนหน้านี้มีการระบุมาแล้วว่าภาษาที่มีการใช้มากๆ จะมีการออกเสียงที่หลากหลายตามไปด้วย การศึกษาพบว่าภาษาในกลุ่มแอฟริกาใต้มีหน่วยเสียงที่หลากหลายมากที่สุด ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าในอดีตเมื่อ 50,000 ถึง 70,000 ปีก่อนภาษาในแถบนี้เป็นต้นกำเนิดของภาษากว่า 6,000 ภาษาในโลก

เมื่อพูดกันด้วยมือ ไวยากรณ์ภาษาไหนก็เหมือนกัน

By: Mr.JoH on Wed, 02/07/2008 - 02:14

งานวิจัยเรื่อง "The Natural Order of Event: How Speaker of Different Language Represent Events Nonverbally" ซึ่งนำเสนอในเอกสารรวมเล่ม ในการประชุม National Academy of Sciences ได้นำเสนอผลการวิจัย ว่าในการใช้ท่าทางในการสื่อสาร ไม่ว่าภาษาใดชนชาติใด ก็จะมีลำดับของคำที่ใช้และไวยากรณ์ที่เหมือนกัน

Subscribe to RSS - Language