Keyword

Google Correlate - อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยคีย์เวิร์ดที่ใช้ค้นในกูเกิล

By: mk
Writer
on Tue, 31/05/2011 - 22:40

ผู้อ่านหลายคนคงคุ้นเคยกับการใช้ Google Trends หรือ Google Insights for Search ซึ่งใช้ดู "แนวโน้ม" ของคีย์เวิร์ดแบบต่างๆ ที่เราต้องการได้ เหมาะอย่างยิ่งแก่นักการตลาดที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง และจับแพทเทิร์นของผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลา

Subscribe to RSS - Keyword