Jupiter

เมื่อ 50 ปีก่อน ดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์ 5 ดวง

By: lew
Writer
on Mon, 14/09/2009 - 23:26
Topics: 

ผลการจำลองระบบสุริยะชี้ให้เห็นว่าเมื่อปี 1949 ถึงปี 1961 นั้นดาวหาง 147P/Kushida-Muramatsu ได้เคยไปโคจรเป็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัส จากเดิมที่โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ ก่อนที่จะถูกเหวี่ยงกลับไปโคจรรอบดวงอาทิตย์อีกครั้ง

Subscribe to RSS - Jupiter