Invasive Alien Species

กองทัพมดเอเลี่ยนกำลังล่าถอยจากนิวซีแลนด์

By: terminus
Writer
on Wed, 30/11/2011 - 23:52

มดอาร์เจนไตน์ (Linepithema humile) เป็นสัตว์ต่างถิ่นที่มีความสามารถในการบุกรุกแพร่กระจายสูง (invasive alien species) ถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติของมันอยู่ในแถบอเมริกาใต้ แต่ปัจจุบันมันแพร่กระจายไปทั่วสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก ฝรั่งเศส โปรตุเกส อิตาลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฯลฯ

Subscribe to RSS - Invasive Alien Species