Human

งานวิจัยชิ้นใหม่ แย้งความเชื่อเกี่ยวกับการมองเห็นในคน

By: Mr.JoH on Thu, 20/03/2008 - 15:19

งานวิจัยชิ้นล่าสุด โดยความร่วมมือของ ศูนย์พัฒนาพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (NYU's Center for Developmental Genetics) กับ มหาวิทยาลัย W?rzburg ได้ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งกับความเชื่อดั้งเดิม ที่เชื่อกันว่า การรับรู้สีสันและการรับรู้การเคลื่อนไหวของวัตถุ ในระบบการมองเห็นของคนเรา ทำงานสัมพันธ์กัน

มาสร้างเส้นประสาทจากเส้นผมกันเถอะ

By: Mr.JoH on Fri, 11/01/2008 - 00:14
Topics: 

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Wake Forest ได้รายงานผลการศึกษา การใช้โปรตีน เคราติน (Keratin) มีความสามารถในการเร่ง การสร้างเส้นประสาท และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทที่เสียหาย เมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

วิธีการปัจจุบันที่ใช้ในการรักษาเซลล์ประสาทที่เสียหายมีอยู่หลายวิธี เช่น ใช้การผ่าตัดเอาเส้นประสาทจากส่วนอื่นของร่างกายมาตัดต่อ, การเย็บเส้นประสาทสองจุดเข้าด้วยกัน, หรือการใช้ท่อเล็กๆ ในการนำทางให้เส้นประสาททำการเชื่อมต่อกันเอง

Pages

Subscribe to RSS - Human